HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Anneborg

Tfn: 010-458 05 40
Fax: 010-150 40 94

Besöksadress: Mariedalsvägen 17, Lundsbrunn
Postadress: Mariedalsvägen 17, 533 72 Lundsbrunn
Föreståndare: Tf verksamhetschef: Anna-Carin Nyberg, 072-561 68 44
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: På Anneborg välkomnar vi pojkar i åldrarna 14-18 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att ta emot ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik . Ungdomarna som kommer till Anneborg kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Behandlingsinnehåll: De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar. Pojkarna är ofta i sin början av en antisocial eller har en etablerad antisocial utveckling innefattande kriminalitet och droger.

På Anneborg arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar med en tydlig daglig struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassade interventioner för ungdomarna. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen. Möjlighet att bland annat erbjuda behandlingsmetoderna A-CRA och Kriminalitetsprogrammet finns.

På Anneborg arbetar vi i olika steg där vi gärna ser att ett parallellt arbete sker ungdomarnas anhöriga och andra positiva nätverk.
En placering på Anneborg sker normalt i följande steg.

Steg 1
Om möjligt sker en inledande bedömning av den unges motivationsnivå i samverkan med socialtjänsten och personal från Anneborg, innan den placeringen sker på HVB Anneborg.
Placering på Anneborg inleds med en lära känna-period på ca en månad, där vi tillsammans med ungdomen screenar/kartläggning bla antisociala mönster, risk/skyddsfaktorer. Syftet är att hjälpa ungdomen att få en förståelse om sin egen situation och skapa motivation till den kommande behandlingen. Vi är övertygade om ungdomen får vara med i denna process tidigt, så skapas gynnsamt klimat för förändring och tiden på Anneborg inte blir längre än nödvändigt.
Vi påbörjar relativt omgående program inriktat mot bla kriminella tankemönster och återfallsprevention. Vi vet av erfarenhet att det är meningsskapande att snabbt komma in ett förändringsarbete.
Självfallet påbörjas även skolgång så snart det är möjligt genomförbart.

Steg 2
Efter en månad sker en större utvärdering tillsammans med socialtjänst och anhöriga av resultat av screening/kartläggningen och påbörjade program. En långsiktig genomförandeplan tas fram tillsammans med den unge, dess föräldrar och socialtjänst samt lämpliga externa stödresurser.
Genomförandeplanen ska innehålla beräknad tidsåtgång för hela interventionen dvs programverksamhet och behandlingsintensitet, utslussning och eftervård. Fokus i genomförandeplanen är att maximera aktiviteter som stärker och utvecklar ungdomens prosociala skyddsfaktorer. Vi ser gärna att vi tillsammans med uppdragsgivaren att vi tidigt i behandlingsplaneringen gör klart vad ungdomen ska uppnå och hur tiden efter Anneborg ska gestalta sig.

Steg 3
Aktiviteterna i genomförandeplanen påbörjas och följs normalt upp veckovis av personal tillsammans med ungdomen. Månadsvis sker en större revidering av genomförandeplanen. Programverksamhet, skolgång alt praktik/arbete sker parallellt under hela interventionstiden, men med olika fokus och intensitet. I de fall familj och anhöriga ska vara en del i interventionen, behöver de få adekvata insatser som stödjer det arbete som sker med den unge under hela interventionstiden.
Anneborg har samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är under utredning eller behandling. Skolan ligger belägen på gångavstånd, ca 500 m, från boendet. I skolan arbetar två pedagoger, en specialpedagog och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad och erbjuder både grundskola och IM på gymnasienivå. Därtill finns möjlighet till skolgång i någon av de närliggande kommunernas skolor.
Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser finns.

Boendet är nyrenoverat med stora utrymmen samt präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Geografi: Anneborg ligger i den lilla och natursköna orten Lundsbrunn, i Götene kommun. Vi ligger ca två mil från Skara och Lidköping samt ca fem mil från Skövde. Lundsbrunn ligger inte långt från Kinnekulle med sin underbara natur och många vandringsleder. I Lundsbrunn finns bland annat en idrottsförening, golfklubb, ungdomsgård, pizzeria och en mindre närbutik. Närheten till större tätorter ökar möjligheterna till aktiviteter för ungdomarna, så som besök på gym, badhus, skatepark, ridhus, ishall mm.

Lidköping, Skara och Skövde erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.

Huvudman: Humana/Lunna Gård AB

Org nr: 556586-2371

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

Språk: Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, persiska, bosniska, dari, pashto, urdu, tyska, franska, kurdiska, ryska, ukrainska med flera

"Anneborg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO