Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Anneborg

Tfn: 010-458 05 40
Fax: 010-150 40 94

Besöksadress: Mariedalsvägen 17, Lundsbrunn
Postadress: Mariedalsvägen 17, 533 72 Lundsbrunn
Föreståndare: Jeanette Hagaeus, 0727-25 44 50
Placeringsansv: Jeanette Hagaeus 0727-25 44 50
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: På Anneborg välkomnar vi pojkar i åldrarna 14-18 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att ta emot ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik för utredning. Ungdomarna som kommer till Anneborg kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

Anneborg tar inte emot ungdomar med aktivt missbruk eller grov kriminalitet.

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder tvärprofessionella utredningar som sträcker sig över ca 8-10 veckor. Utredningsresultatet inkluderar både behandlingsrekommendationer och andra eventuella insatser som bedöms nödvändiga. Syftet med utredningen är att bidra till en ökad förståelse för ungdomen, hans livssituation och den problematik som lett fram till placering. Genom kartläggning av riskfaktorer, hinder, resurser och skyddsfaktorer samt inom vilka behovsområden behandling, stöd och andra insatser bör sättas in skall utredningen bidra till en ökad förmåga att bryta den antisociala livsstil som lett fram till aktuell placering. Parallellt med utredningen fokuseras arbetet med ungdomen bland annat på att öka motivation/förändringsbenägenhet, att öva upp sociala färdigheter och att stärka prosociala sidor hos ungdomen.

Anneborg har samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är under utredning. Skolan tar emot både högstadie- och gymnasieelever. Skolan ligger belägen på gångavstånd, ca 500 m, från boendet. I skolan arbetar två pedagoger, två specialpedagoger och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad. Efter utredning och/eller pedagogisk kartläggning finns även möjlighet till skolgång i någon av de närliggande kommunernas skolor.

På Anneborg arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar därtill miljöterapeutiskt med struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassad ADL-träning. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen utredning bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser finns.

Boendet är nyrenoverat med stora utrymmen samt präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Geografi: Anneborg ligger i den lilla och natursköna orten Lundsbrunn, i Götene kommun. Vi ligger ca två mil från Skara och Lidköping samt ca fem mil från Skövde. Lundsbrunn ligger inte långt från Kinnekulle med sin underbara natur och många vandringsleder. I Lundsbrunn finns bland annat en idrottsförening, golfklubb, ungdomsgård, pizzeria och en mindre närbutik. Närheten till större tätorter ökar möjligheterna till aktiviteter för ungdomarna, så som besök på gym, badhus, skatepark, ridhus, ishall mm.

Lidköping, Skara och Skövde erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.

Huvudman: Humana/Lunna Gård AB

Org nr: 556586-2371

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Förfrågningar kan också ske direkt till Föreståndare Jeanette Hagaeus, 0727-25 44 50
Beslut om inskrivning fattas av Föreståndare Jeanette Hagaeus

Språk: Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, persiska, bosniska, dari, pashto, urdu, tyska, franska, kurdiska, ryska, ukrainska med flera.

"Anneborg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO