Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nenya

Tfn: 070-366 01 83
Fax: 0451-69933

Föreståndare: Jocke Ekberg, 070-366 01 83
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 15-19 år med drogproblematik.

Behandlingsinnehåll: Vi tar reda på orsakerna till missbruket. Motivation skapas genom (MI) och vi stödjer pojkarna i att se fördelarna med att vara drogfri. Vi arbetar med Haschavvänjningsprogrammet och erbjuder ART och KBT.

Utredningsplatser finns.

Geografi: Nenya ligger Tjörnarp i Höörs kommun, Skåne .

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Placering Humana 0771-11 33 11.
Du kan även ansöka om plats via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/.
Inskrivningsbeslut fattar föreståndare Jocke Ekberg, 070-366 01 83

"Nenya" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar