Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nenya

Tfn: 070-366 01 83
Fax: 0451-69933

Föreståndare: Jocke Ekberg, 070-366 01 83
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot pojkar och unga män mellan 15-19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik.

Behandlingsinnehåll: Ungdomarna är placerade på Nenya för behandling mellan ca 3 – 18 månader och förutom stabilitet, struktur, och behandlingsallianser så arbetar vi med A-CRA och MI (Motiverande samtal). Ovanstående behandlingstider är generella och kan komma att förkortas eller förlängas i samverkan med socialtjänst.

De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en god genomförandeplan. I samband med denna kartläggning gör vi en ”jag-beskrivning”, nätverkskarta, livslinje och en ADL-kartläggning. I samband med kartläggningen erbjuds ungdomarna 3-5 bedömningssamtal tillsammans med vår psykolog. Nenyas behandlingsarbete bygger på att personalen har en hög symptomtolerans och kan härbärgera ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter. Med tät bemanning dygnet runt, samt vaken "nattpersonal" bidrar vi till att skapa en trygg och lugn miljö för ungdomarna samt en god relation/ behandlingsallians med trygga vuxna. Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. Vid incidenter som dessa tas individuella beslut. Dock är det viktigt att poängtera att en egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling för klienten.
Vi förespråkar en aktiv dag och därför försöker vi göra olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Exempel på aktiviteter är crossbana med tillhörande crossar, paintball, RC-racing, kreativt skapande rum, biorum, spelrum och sällskapsrum. Dessa olika aktiviteter förändras utifrån ungdomsgruppens intresse och behov. Vidare erbjuder vi helgaktiviteter som till exempel bio, go-cart och annat som ungdomarna har intresse för.

Vi har tillgång till KBT-terapeut och familjevårdsbehandling med terapeut om det finns behov av detta. Personalen består av socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, KBT-terapeut och leg. psykolog. Det finns även en samordnare och en behandlingsansvarig som är på plats måndag till fredag samt en föreståndare. Samtlig personal är utbildad i MI, A-CRA, ÅP, HAP och STUDIO 3. Vi har en medicinskt ansvarig sjuksköterska på plats i verksamheten.

Geografi: Nenya ligger Tjörnarp i Höörs kommun, Skåne .

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Placering Humana 0771-11 33 11.
Du kan även ansöka om plats via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/.
Inskrivningsbeslut fattar föreståndare Jocke Ekberg, 070-366 01 83

"Nenya" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar