Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Bogruppen Stödboende

Tfn: 010-17 55 700

Besöksadress: Norrköping
Postadress: Fjärilsgatan 47, 603 61 Norrköping
Föreståndare: STF Föreståndare: Lin Osen och Helena Bergstedt, 010-17 55 700
Placeringsansv: Markus Erenius, 010-17 55 701
Platsantal: 30


Målgrupp: Pojkar och flickor 16- 21 år samt män och kvinnor 21-65 år

Behandlingsinnehåll: All behandling i Bogruppen Stödboende genomförs av Bogruppen Öppenvård.

Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom Bogruppen samt mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen och handledning. Vi utbildar och handleder i Motiverande samtal och programmet Vägledande samspel ICDP.
Bogruppen Öppenvård består av ett team av leg psykologer, specialist i klinisk psykologi, psykoterapeuter, socionomer -med bred kompetens och psykiatrisjuksköterska samt konsult-psykiater. Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning, skräddarsydda behandlingspaket, psykoedukativa samtal, handledning för behandlingspersonal och familjehem samt -familjesamtal vid riskbruk, missbruk och samsjuklighet.
Erfarenhet och engagemang
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, substansbruk, -kriminalitet och psykiatriska problem såsom neuropsykiatri och trauma. Vi tar denna patientgrupp på allvar, ger inte upp och brinner för att använda och förmedla kompetens gällande -missbruk och samsjuklighet.
Behandlingsfilosofin utgår från socialstyrelsens riktlinjer om att arbeta med samsjuklighet och vi beaktar den mångbottnade problematik som ofta finns hos den här gruppen. Vi använder evidensbaserade metoder t.ex. i form av motiverande -samtal, KBT och EMDR – traumabehandling, på ett för målgruppen -anpassat vis, och tar ansvar för den terapeutiska relationen,
vid vilken vi lägger stor vikt.
Bedömning och skräddarsydda behandlingar
En grund för arbetet är vår psykiatriska bedömning. I den ingår social kartläggning, missbruksbedömning samt psykiatrisk intervju. Bedömningen leder till ett utlåtande, som kan -användas både i den pågående behandlingen och gentemot -socialtjänst. Bedömningen innehåller klientens hjälpbehov, önskemål, -eventuella psykiatriska diagnoser samt förslag till -behandling och rekommenderat förhållningssätt i relation till -klienten. -Bogruppen Öppenvård kan utifrån bedömningarna även -erbjuda konsultationer för behandlingspersonal och familjehem.
Samtliga insatser utvärderas med vetenskapligt utprovade -bedömningsinstrument vilka återkopplas till klienten, boendet och socialtjänsten när så önskas.

Geografi: Stödboende 16-21 år:
Norrköping/Östergötland
Stockholm

Stödboende 21-65 år:
Norrköping/Östergötland
Stockholm
Åre/Järpen

Huvudman: Bogruppen I Östergötland AB (Även tidigare AB CEAN)

Org nr: 556760-7360

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Bogruppen Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor