Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Villa Ängsbo

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6 behandlingsplatser
Besöksadress: Osby
Org nr: 556747-5230
Webbplats: http://www.humana.se/Villaangsbo

Målgrupp

Villa Ängsbo välkomnar pojkar 15 till och med 18 år. Vi tar emot pojkar som vistas i olämpliga miljöer som lett till riskbeteende med kriminalitet och /eller förekomst av droger. Bakomliggande orsaker finns bland annat inom diagnoser/ beteenden utifrån ADHD, Autism och i vissa fall intellektuell funktionsnedsättning. Då pojkarna ofta har en problematisk skolgång bakom sig , sker samarbete med skola för att utforma rätt och anpassad skolgång. För de pojkar som behöver en praktikplats ordnar vi det utifrån den unges förutsättningar och önskemål.

Behandlingsinnehåll

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.
Den teoretiska grunden för behandlingen är Lågaffektivt bemötande / LAB, Tydliggörande pedagogik genom individuellt utformade dags- och veckoscheman med bla bildstöd. Som metod arbetar vi med rePULSE, då ungdomarna har behov av att lära sig affekt- och känsloreglering utifrån sin diagnos. Vårt behandlingsupplägg och samtalsmodell är MI som också motiverar och syftar till att reflektera över hur ett förändringsarbete för ungdomen kan ske.

Boendet är bemannat med två behandlingspersonal dagtid, en sovande personal på natt och en vaken personal på natt. Vi har en behandlingsansvarig och en samordnare på plats dagtid måndag-fredag, samt en verksamhetschef som även är föreståndare. Då vi anpassar personalstyrkan utifrån ungdomarnas individuella behov sätts extra personal in vid efter behov.
De som arbetar på Villa Ängsbo har en gedigen erfarenhet av målgruppen, med kunskap om NPF och LAB/ tydliggörande pedagogik. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.
Verksamhetschefen är socionom med erfarenhet av ungdomsarbete på både operativ samt strategisk nivå. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.
I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.
Vi erbjuder även stödboende för åldersgruppen 17–20 år i form av en lägenhet med eget tillstånd inne i Osby, bara fem minuters körtid från Villa Ängsbo. Ofta är stödboendet ett steg vidare efter behandling hos oss, men det går också bra att söka plats direkt.

Geografi

Villa Ängsbo ligger i Osby, någon halvtimme norr om Hässleholm och Kristianstad i norra Skåne, i ett villaområde med närhet till skola och allmänna kommunikationer. Vi har även 1 plats för stödboendeplacering.

Behandlingshemmet är inrymt i ett tvåvåningshus som erbjuder generöst med utrymme, såväl inomhus som utomhus. Ungdomsrummen är fördelade med tre på bottenvåningen och fem på övervåningen. För att sätta personlig prägel på rummet får den unge tillsammans med personal köpa exempelvis tavlor och växter dagarna efter inflytt.
I källaren finns pingis- och biljardbord, ett litet gym . I huset finns även utrymmen för bio, spel, pyssel och yoga.
Utanför huset finns en stor gräsmatta med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.
Vi är glada för ett studiebesök innan placeringen, det hjälper oss i matchningen.

Huvudman

Baggium, Humana

Org nr

556747-5230

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

Villa Ängsbo ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 072-5883358
Fax: 0479-109 12
E-postadress: Gunilla.KaijBevheden@humana.se

Föreståndare:
Gunilla Kaij Bevheden, 076-875 53 77

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Ängsgatan 3 283 32 Osby

Sökkategorier

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO