HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Tigris

Tfn: 0722-501894
Fax: +46101508490

Föreståndare: Pontus Teiler, 0722-501894
Placeringsansv: Simon Andersson, 0707-779083
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB
På HVB Tigris har vi 6 platser för pojkar mellan 15 och 20 år. De ungdomar som placeras hos oss kan ha psykosocial problematik, neuropsykiatriska svårigheter och eller psykisk ohälsa.

Tigris erbjuder en strukturerad behandlingsmiljö där fokus till en början ligger på att få rutiner kring mat, sömn, sysselsättning och aktivitet samt att skapa en allians och ett samarbete mellan ungdom och behandlare. Innehållet under de första veckorna kommer också vara en kartläggning av ungdomens förmågor och svårigheter tillsammans med utformandet av en genomförandeplan utifrån vårdplan och uppdrag.

På Tigris använder vi MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. Alla behandlingsinsatser utgår från KBT, ibland med inslag från DBT och ACT. Vi använder miljön som stöttning för att träna på det som är svårt och vi gör funktionella analyser med ungdomarna för att tillsammans undersöka vad som vidmakthåller olika beteende och hur man skulle kunna prova att göra istället. HVB-Tigris är beläget i Mölndal (Göteborg).

Familjehem
Steget Vidare Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika ursprung och bakgrund för att kunna matcha varje barns/ungdoms unika behov. Vår målsättning är att barnet/ungdomen ska bli en självständig individ med stöd av familjehemmet. Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda och har kunskap samt resurser för att ta emot barn/ungdomar med särskilda behov.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att erbjuda en individuellt anpassad vård utifrån individens psykiska, fysiska och sociala behov med syfte att denne ska nå ett så självständigt liv som möjligt. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och ökad tillit till vuxna i individens omgivning.

Geografi: Västra Götaland, Mölndal och Göteborg

Huvudman: Steget Vidare

Org nr: 556782-2712

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialsekreterare alternativ placeringssamordnare vänder sig till enhetschef eller föreståndare med placeringsförfrågan. Om man kommer överens om att ungdomens behov och vårt arbetssätt och målgrupp matchar bokas tid in för ett studiebesök/informationsträff. Under detta möte deltar ungdom, socialsekreterare och eventuella vårdnadshavare. Vi presenterar vår verksamhet och vi får mer information om berörd ungdom. Efter mötet skiljs alla åt och funderar var och en för sig om en placering är aktuell eller inte. I samband med detta gör vi också en lämplighetsbedömning. När beslut tagits om placering planeras tid för inflytt.

Övriga upplysningar: Vårt HVB ligger i ett lugnt villaområde i Mölndal. Här finns närhet till olika skolalternativ, till centrum, till tågstation (med tåg mot Malmö och Göteborg) och till Göteborg.

"HVB Tigris" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO