Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Steget Vidare

Tfn: 0722520993

Målgrupp: Steget Vidare är ett vård- och behandlingsföretag med verksamhet i Göteborg, Mölndal, Borås , Uddevalla, Trollhättan och Norrköping. Våra kategorier är HVB för längre tids behandling samt Öppna insatser i lägenheter samt stödboende.

Geografiskt läge: Västra Götaland, Mölndal och Göteborg
Östergötland Norrköping

Övriga upplysningar: Målgruppen för vårt HVB är pojkar mellan 16-20 år med psykosocial problematik.

Inom Skyddat boende tar vi emot alla målgrupper.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Par
Pojkar 12-18 år