HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Steget Vidare

Tfn: 0722520993
Fax: +46101508490

Föreståndare: Helena Herlogsson, 0722520993
Placeringsansv: Helena Herlogsson, 0722520993
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB
På HVB Tigris har vi 6 plus 8 platser fördelat i två olika hus för pojkar mellan 15 och 20 år. De ungdomar som placeras hos oss kan ha psykosocial problematik, neuropsykiatriska svårigheter och eller psykisk ohälsa. Vi tar ej emot ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet. Ungdomsgrupperna i de två husen matchas för att skapa förutsättningar för en så bra behandlingsmiljö som möjligt.

Tigris erbjuder en strukturerad behandlingsmiljö där fokus till en början ligger på att få rutiner kring mat, sömn, sysselsättning och aktivitet samt att skapa en allians och ett samarbete mellan ungdom och behandlare. Innehållet under de första veckorna kommer också vara en kartläggning av ungdomens förmågor och svårigheter tillsammans med utformandet av en genomförandeplan utifrån vårdplan och uppdrag.

På Tigris använder vi MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. Alla behandlingsinsatser utgår från KBT, ibland med inslag från DBT och ACT. Vi använder miljön som stöttning för att träna på det som är svårt och vi gör funktionella analyser med ungdomarna för att tillsammans undersöka vad som vidmakthåller olika beteende och hur man skulle kunna prova att göra istället. HVB-Tigris är beläget i Mölndal (Göteborg).

Lägenhetsboende
Lägenhetsboende med stöd kan erbjudas till vuxna som har behov av stöd i sin vardag. Insatserna anpassas efter den boendes behov av stöd och kopplas till uppdrag och genomförandeplan. Exempel på stöd som kan erbjudas är hjälp i kontakt med vård och myndigheter, ADL med fokus på ekonomi, matlagning och att ta hand sitt hem, stöttning i att bibehålla drogfrihet. Våra lägenheter finns i olika delar av Göteborg och Mölndal och alla lägenheter är möblerade.

Familjehem
Steget Vidare Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika ursprung och bakgrund för att kunna matcha varje barns/ungdoms unika behov. Vår målsättning är att barnet/ungdomen ska bli en självständig individ med stöd av familjehemmet. Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda och har kunskap samt resurser för att ta emot barn/ungdomar med särskilda behov.

Skyddat boende
På uppdrag från socialtjänsten placeras klienter som har ett skyddsbehov i våra lägenheter och hus.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att erbjuda en individuellt anpassad vår utifrån individens psykiska, fysiska och sociala behov med syfte att denne ska nå ett så självständigt liv som möjligt. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och ökad tillit till vuxna i individens omgivning.

Geografi: Västra Götaland, Mölndal och Göteborg

Huvudman: Steget Vidare

Org nr: 556782-2712

"Steget Vidare" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO