Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Steget Vidare

Tfn: 0722520993

Föreståndare: Pontus Teiler, 072-250 18 94
Placeringsansv: Pontus Teiler, 072-250 18 94
Platsantal: 14 platser fördelat på 1 HVB-hem och 2 hus, Lilla Tigris,Tigris,
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Steget Vidare är ett vård- och behandlingsföretag med verksamhet i Göteborg, Mölndal, Borås , Uddevalla, Trollhättan och Norrköping. Våra kategorier är HVB för längre tids behandling samt Öppna insatser i lägenheter samt stödboende. Vi erbjuder även Skyddat boende i lägenheter. Från våra HVB-hem har man garanterat en plats i en av våra lägenheter där fortsatt stöttning och omsorg sker med hjälp av våra kontaktpersoner.

Våra målgrupper är ungdomar och vuxna med psykosocial problematik. Vi kan även ta emot familjer. Vi som arbetar på Steget Vidare har en lång och bred erfarenhet och kunskap av arbete med målgrupperna. Vi arbetar även aktivt ut mot arbets- och bostadsmarknaden där vi har ett brett uppbyggt nätverk. Vårt vård och behandlingsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt där vi alltid sätter individens behov och resurser i centrum.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att erbjuda en individuellt anpassad vår utifrån individens psykiska, fysiska och sociala behov med syfte att denne ska nå ett så självständigt liv som möjligt. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och ökad tillit till vuxna i individens omgivning.

Geografi: Västra Götaland, Mölndal och Göteborg
Östergötland Norrköping

Huvudman: Steget Vidare

Org nr: 556782-2712

Upptagningsområde: Vi har ramavtal med 160 kommuner och kan ta emot ungdomar från hela landet.

Språk: Persiska, Assyriska/Syrianska, Kurdiska, Arabiska, Somaliska, Afghanska Turkiska.

Övriga upplysningar: Målgruppen för vårt HVB är pojkar mellan 16-20 år med psykosocial problematik.

Inom Skyddat boende tar vi emot alla målgrupper.

"Steget Vidare" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Par
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO