HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stjärnbacken HVB

Mobil: 070 558 44 37, 070 5
Tfn: 0140-300 37

Föreståndare: Jeanette Carlswärd, 0140 300 37, 070 558 44 37
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn 10-16 år

Behandlingsinnehåll: Verksamheten vill erbjuda en trygg, strukturerad, förutsägbar miljö för att stärka barnet och ge de verktyg som behövs för att slussas tillbaka till biologisk familj/familjehem. Under placeringen får barnen sociala insatser, motiverande samtal för att motivera till förändring, beteendeträning, miljöterapeutiska insatser, hjälp med läxor och struktur samt vid behov träning i ilskekontroll och moralträning.

Geografi: Östergötland

Huvudman: Stjärnbacken HVB AB

Org nr: 556931-6010

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Stjärnbacken HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO