Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Adela Täby

Besöksadress: Roslags-Näsby, Täby
Postadress: Framnäsbacken 4, 17166 Solna
Föreståndare: Tanja Medenica, ‭0736228105
Placeringsansv: Tanja Medenica, 0736228105
Platsantal: 16 St
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Villa Adela Täby är ett HVB boende för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15-18 (med möjlighet att bo kvar på boendet tills man är 19 år gammal om ungdomen har PUT. På Villa Adela i Täby tar vi emot både pojkar och flickor och boendet är ett kombinerat asyl- och PUT-boende.

Behandlingsinnehåll: Medarbetarna på Villa Adela skall på ett så pedagogiskt sätt som möjligt lära barnen de olika förhållningssätt och sociala koder som vi har i Sverige, detta för att underlätta integreringen utav ungdomarna in i de Svenska samhället.

På Villa Adela så har vi en stor förståelse för att alla människor är unika och därav så utgår vi alltid utifrån den enskilda individen och anpassar vårt stöd och hjälp utefter individens personliga behov. Vår målsättning är att ungdomarna på Villa Adela skall få leva ett så lugnt och tryggt liv som möjligt och få den stöd och omsorg som de behöver. Utifrån Socialtjänstens vårdplan så gör vi alltid utförliga och individanpassade genomförandeplaner. Genomförandeplanen är ett levande dokument som kontinuerligt skall följas upp och ändras vid behov.

Barnen på Villa Adela skall alltid känna sig trygga med att det alltid finns kompetent stöd till hands, Villa Adela är bemannat dygnet runt. Våra boenden är alltid minst dubbel bemannade. Dagtid under veckodagarna finns även arbetsplatsledare och Verksamhetschef på plats.

Samtliga utav våra medarbetare på Villa Adela har en lång och gedigen erfarenhet utav arbete inom vården. I Verksamheten ser vi att personalens teoretiska kunskap integreras med deras livserfarenheter där många utav våra medarbetare varit med om en liknande situation och gjort liknande resor som barnen nu står inför. Medarbetarna på Villa Adela kommer tydligt att arbeta med att guida in barnen i det svenska Samhället.

Personalen på Villa Adela är bland annat sjuksköterskor, socionomer, pedagoger, barnskötare eller undersköterskor m.m.

Geografi: Täby

Restider
Boendet till T-centralen (Klarabergsviadukten)
23 min

Boendet till Roslags Näsby station
3 min till fots

Huvudman: AB Villa Adela

Org nr: 556933-4872

Upptagningsområde: Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare Tanja Medenica via mail eller telefon.

Språk: Personalen på Villa Adela besitter språkkunskaper om 10 språk förutom Svenskan. (Engelska, Persiska, Dari/Pashtu, Serbokroatiska, Finska, Arabiska, Turkiska (även azari), Somaliska, Kurdiska samt Franska)

Övriga upplysningar: Vi tar emot akuta placeringar, 24 timmar om dygnet.

Vi har både dubbel och enskilda rum till ungdomarna.

"Villa Adela Täby" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO