HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Olands Utvecklingscenter

Tfn: 0174-10001
Fax: 0174-100 01

Besöksadress: Foghammarsvägen 58, 747 30 ALUNDA
Postadress: Lurgatan 6, 754 20 UPPSALA
Föreståndare: Tove Sundgren, 070-6910159
Placeringsansv: Tove Sundgren, 070-6910159
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor mellan 14-20 år som har psykosociala problem samt neuropsykiatriska svårigheter som även kan ha ett psykiskt dåligt mående. Tilläggsdiagnoser som kan förekomma är tvångssyndrom, ångest, depression, självskada mm, med placering enligt SoL samt Lvu. Vi har även ett stödboende för flickor 16 - 20 år med dygnetrunt bemanning och tillstånd från IVO.

Behandlingsinnehåll: Olands Utvecklngscenter har utveckla en pedagogik som är framgångsrikt gentemot vår målgrupp, där vi arbetar med KBT, MI, Structure teaching samt med familj/anhöriga. Då personalen har goda kunskaper inom psykiatri så har vi hög tolerans när det gäller psykiskt dåligt mående.

Olands Utvecklingscenter har en homogen engagerad personalgrupp med hög kompetens som består av sjuksköterska, MI behandlare (med i nätverket MINT), familjebehandlare, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Personalgruppen består av 70% högskoleutbildad inom arbetsområdet. Förutom vår pedagogik så är framgångsfaktorerna tillgänglighet, samarbete, hög personaltäthet samt kunskap om flickor med neuropsykiatriska svårigheter. Då vi är en liten enhet så har vi stora möjligheter att specialanpassa behandlingen efter den enskilde individens behov. Vi anser att alla har rätt till en tillfredsställande skolgång så vi har ett nära samarbete, anpassar studiegången efter våra flickors egna förmåga, med ortens skolor där vi bistår dem med stöd, utbildning samt handledning efter behov.

Geografi: Olands UtvecklingsCenter ligger i Alunda, 3,6 mil öster om Uppsala, i ett naturnära villaområde men ändå med närhet till samhället, skola, affär mm samt goda kommunikationer till Uppsala.

Huvudman: WW Familjevård AB

Org nr: 556720-1867

Upptagningsområde: Hela landet.
Ramavtal; Uppsala, Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Sigtuna, Upplandsväsby, Upplandsbro, Järfälla, Södertälje, Huddinge, Sundbyberg, Ekerö, Solna, Alla kommuner i Hälsingland och Alla stadsdelar i Stockholmsstad, SKL

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, Spanska, Ryska, Arabiska

Övriga upplysningar: Då vi har specialistkompetens inom psykiatri, så är ångest, depression, suicidtankar, självskada mm inget hinder för placering. Vi har ett nära samarbete med en Leg psykolog och Leg psykoterapeut med erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri. 
Vi erbjuder individualterapi vid behov.

"Olands Utvecklingscenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO