HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Retro HVB

Tfn: 070-6022708
Fax: 018-374123

Besöksadress: Björklinge
Postadress: Rickberga, SE-74374 Björklinge
Föreståndare: Martin Andreasson, 073-0867033
Placeringsansv: Martin Andreasson, 073-0867033 eller jourtel 070-6022708
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 15 till och med 19 år med kriminalitetsproblematik. En inskriven ungdom ska kunna vara kvar i verksamheten för att slutföra en pågående behandling till och med 20 år.

Behandlingsinnehåll: Vid sidan om det miljöterapeutiska arbetet och fysisk aktivitet erbjuder vi samtalsbehandling med terapeut (inriktning på KBT).

I samtalsterapin bygger terapeuten en allians med ungdomarna för att skapa:
• En förståelse för varför de gör som de gör
• Ett ökat egenvärde
• Kontakt med de egna känslorna
• Öppenhet för förändring och utveckling

Terapeuten ärendehandleder också behandlingspersonalen för att ge dem en ökad förståelse för ungdomarnas behov och var i behandlingsprocessen de befinner sig. En väl fungerande samtalsbehandling i god samverkan med det dagliga arbetet på vår lilla enhet bidrar till att ge ungdomarna en återvunnen framtidstro.

Det händer att ungdomar som behöver placeras uppvisar höga värden på narkotiska substanser. Vi kan då erbjuda avgiftning både inför och under pågående placering enligt särskild överenskommelse.

Vägledning :
På Retro HVB arbetar vi med att vara de goda vuxna förebilder som ungdomarna troligtvis inte har haft under sin uppväxt. Vi erbjuder i många delar ett ställföreträdande föräldraskap där vi strävar efter att vara som en ansvarsfull förälder bör vara. Vi skapar en relation som ska bli bärande under vistelsen hos oss.

Vi möter ungdomarna vänligt och bestämt, okomplicerat och rakt i de frågor där de söker stöd och vägledning. Detta gäller såväl det positiva som det negativa. Konflikter och oro ska inte ligga och gro. Därför tar vi tag i dem omgående. Vår erfarenhet har lärt oss att bemötandet måste vara auktoritativt, avväpnande och lågaffektivt. Vi arbetar också med motiverande samtal i vardagliga situationer. Detta gör det möjligt för oss att hantera konfliktfyllda situationer utan att dessa eskalerar.

Trovärdighet och respekt från ungdomarna uppstår när vi gör det vi säger och säger det vi gör. Vi visar ungdomarna att de kan få respekt på samma sätt. Vi stöttar ungdomarna och ger dem möjlighet att lyckas. Vi arbetar också för att visa ungdomarna att mål och framgång nås genom kontinuitet och ansträngning. Det ger ungdomen en stor självtillfredsställelse när den möda man lagt ner ger resultat.

Skolan är grunden för att lyckas i vårt samhälle och skolan erbjuder många möjligheter till att visa att man duger. Därför ger vi våra ungdomar aktivt stöd för att få skolan att fungera. Initialt kör vi ungdomarna till och från skolan och är med dem i skolan. Vi erbjuder alltid läxhjälp till dem som är i behov av detta för att bygga upp en god studierutin. Gradvis trappar vi ned stödet med målet att de ska klara sin skolgång så självständigt som möjligt.

En särskild skolkoordinator säkerställer en snabb inskrivning i skolan samt att ungdomen vid behov får extra stöd och anpassad skolgång.

Detta dagliga behandlingsarbete bygger en gynnsam relation och en allians med ungdomarna. Det förändringsarbete som då kan ske erbjuder ett meningsfullt alternativ till den livsstil de haft och ger dem en återvunnen framtidstro.

Retro HVB är en liten enhet med 6 platser och hög personalnärvaro med trygga och erfarna vuxna vilket gör att möjligheten med att skapa en bärande relation med varje ungdom blir mycket god.

Fysisk aktivitet :
På Retro HVB har vi tagit fasta på den forskning som visar att fysisk aktivitet inte bara gör oss fysiskt starka, utan även ger ett bättre minne, förbättrar kreativiteten, ökar förmågan att fokusera och stärker hjärnan. Fysisk aktivitet förebygger och lindrar stress, ångest och depression. Vilken annan medicin och behandling kan allt det?

Fysisk aktivitet är något vi gör tillsammans. Vi visar i handling att vi tror på den fysiska aktiviteten och vi lever som vi lär. Olika ungdomar har olika förutsättningar och olika motivation. Det första målet är att få igång ungdomarna. Det andra är att motivera dem till att vara fysiskt aktiva minst tre gånger i veckan i 45 minuter med pulshöjning. Det är den träningsmängd som forskningen har visat ger alla de positiva effekterna ovan (Hjärnstark, Anders Hansen, Fitnessförlaget 2016).

Det tredje målet är inte för alla ungdomar, men vi uppmuntrar till träning med mål och utveckling. Vi ser träning som en reflektion av livet. Det ger meningsfullhet och visar att ungdomen kan lyckas, kan vara duktig på något annat. Det finns här starka kopplingar till det arbete vi gör och som beskrivs under rubriken Vägledning. Träning med mål och utveckling bidrar till att ge ungdomarna en återvunnen framtidstro.

Retro HVB erbjuder bredd och ett stort urval för att alla ska få chansen till att prova på olika träningsformer och på det sätt få fram en lust för att fortsätta med träning för all framtid.

Geografi: 15 km norr om Uppsala.

Huvudman: Retro HVB AB

Org nr: 556316-0802

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Bedömning om inskrivning görs av föreståndaren.

Språk: Svenska, engelska, spanska, tyska.

Övriga upplysningar: Vid akutplacering efter kontorstid kontakta vår jourtelefon på tel: 070-6022708

"Retro HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO