HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Vitsippan HVB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar från 13 till och med 19 år. Begynnande drogproblematik, kriminalitet och destruktiva beteende mönster där ungdomen på grund av olika faktorer inte kan vistas i sin hemmamiljö. Ungdomen kan även behöva stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten viktiga delar, som faller under socialtjänstens område.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmetoder som verksamheten kommer att använda sig utav är kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande intervju (MI), aggression replacement training (ART), aktiviteter i dagliga livet (ADL), haschprogrammet (HAP), Cannabisprogrammet (CPU) samt kriminalitet som livsstil. Verksamheten kan vid behov även använda andra metoder som personal har utbildning i alternativt erhåller utbildning i genom fortbildning. På Vitsippan anser vi att en aktiv fritid är en så pass viktig del i vardagen att vi även tillämpar det som en behandlingsmetod då det kan tillföra positiva effekter. Till exempel kan det för en ungdom med koncentrationssvårigheter vara väldigt viktigt med fasta regelbundna rutiner i mat, motion och sömn.

Geografi: Björklinge, 2 mil norr om Uppsala. Goda förbindelser med buss var 20 minut vardagar.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivningen sker i flera steg, det kan börjar med ett studiebesök på boendet där den unge får information med mera. Efter det att boendet har fått ta del av in- formation och övrig adekvat dokumentation så beslutas och planeras inskrivning. Under inskrivningen introduceras den unge i rutiner och regler och hur vardagen ser ut i verksamheten i syfte till att den unge ska vara delaktig i sin egen integration från första dagen och känna samhörighet på boendet.

Språk: Engelska, Farsi, Dari, Arabiska

"Vitsippan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO