HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Viljan HVB

Postadress: Fjärdhundragatan 29 C, 74530 ENKÖPING

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor