HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Solhem HVB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Solhem är ett behandlingshem för ungdomar med en psykosocial problematik som behöver komma bort från olämpliga miljöer. En tid för att komma tillrätta i livet, få en fungerande vardag och skolgång. En tid av förberedelse och träning att klara av ett liv som vuxen.
Verksamheten är tillståndspliktig och är godkänd av IVO, beslut 2018-12-04, Dnr 6.3.1-17848/2018.
Vi tar emot ungdomar för längre tids behandling och kan också vara ett alternativ vid kortare perioder av avlastning från ungdomens vardagsmiljö. Vi tar inte emot ungdomar som har ett aktivt missbruk.
Behandlingshemmet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping. Skolgång kan ordnas inom Enköpings kommun.

Behandlingsinnehåll: Solhem har kompetent personal som i samarbete med vårdnadshavare, placerande socialtjänst, skola och ungdomen själv gör en plan så att ungdomen når sina individuella mål.

Geografi: Grillby

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Finns persisktalande personal

Övriga upplysningar: Vi har stora rum och alla ungdomar får egna rum hos oss.

"Solhem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO