HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humanisthemmet EQ

Mobil: 0722 - 52 22 23
Tfn: 070 2152222

Besöksadress: HVB, Behandlingshem, stödboende och familjehem, Knivsta och Uppsala
Föreståndare: HVB: Leila Silva 070 0600019 Behandlingshem/Familjehem/Stödboende: Emilia Gustafsson 072 0192221 Samordnare: Zanyar Karimi 073 898 14 19
Placeringsansv: Verksamhetschef: Agneta Modigh, 070 2152222.
Platsantal: 8-10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB för pojkar och flickor i åldern 12-17 år. Barn som har fått PUT ska ha möjlighet att stanna kvar som längst till 19 år. Stödboende finns för ungdomar från 16 år. Familjehem erbjuds för barn och vuxna.

Behandlingsinnehåll: Barnen och ungdomarna ska få ett individuellt utformat stöd efter sina behov och förutsättningar. Humanisthemmet ska verka för en välfungerande skolgång. Barnen och ungdomarna görs delaktiga i hemmet, de erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter och får stöd för att utöka sina nätverk. Verksamhetens huvudmål är att individen så småningom ska klara ett självständigt liv i samhället.

Geografi: Knivsta och Uppsala

Huvudman: Humanisthemmet EQ AB

Org nr: 556925 - 6711

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås om möjligt av ett studiebesök. Föreståndaren gör sedan en matchning samt en riskbedömning.

Övriga upplysningar: Verksamhetschef Agneta Modigh: 070 215 22 22
Bitr. verksamhetschef Carina Efraimsson: 070 260 16 36

"Humanisthemmet EQ" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO