HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

ALLVIKEN HVB

Mobil: 072-399 05 33
Tfn: 0292 - 411 11
Fax: 0292-411 12

Besöksadress: Segelbo, 740 45 Tärnsjö, Tärnsjö
Postadress: Segelbo, 740 45 Tärnsjö
Föreståndare: Sofia Bucht, 072-5590939
Placeringsansv: Marielle Ragvals, 072-3990533
Platsantal: 8 st ALLVIKEN HVB / 16 st ÄLBY STÖDBOENDE
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: ALLVIKEN HVB - Pojkar i åldern 15 t.o.m. 20 år med missbruk/beroende och/eller kriminalitetsproblematik.

ÄLBY STÖDBOENDE - Män, kvinnor, 16 år och uppåt. För mer info se broschyren nedan eller besök www.allviken.se/alby

Behandlingsinnehåll: ALLVIKEN HVB - Verksamheten erbjuder 12-stegsbehandling och enskilda KBT-samtal. Vardagarna följer en struktur där gruppsittningar/lektioner varvas med enskilda samtal och praktiskt arbete. Planerade fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Anhörigprogram finns med bl.a föräldrastödsamtal. Verksamheten samarbetar med skolor i närliggande områden. Utredningar kan göras vid behov.
Till verksamheten finns eftervård med tillståndspliktiga träningslägenheter i Uppsala och Gävle. Vi har även ett stödboende utanför Uppsala med personal tillgänglig dygnet runt.

ÄLBY STÖDBOENDE - Kvalititativ stödboende med tillgänglig personal dygnet runt som bor i en intilliggande lägenhet. Vi tar emot personer från 16 år och uppåt. Vi riktar oss till dem som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, t ex:

- Person som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
- Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
- Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.

Geografi: ALLVIKEN HVB - Tärnsjö
ÄLBY STÖDBOENDE - Uppsala samt i Björklinge, strax utanför Uppsala. En träningslägenhet finns i Gävle.

Huvudman: Allviken Vård AB

Org nr: 556924 - 3362

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Engelska, dari, farsi, serbiska, arabiska, kurdiska/kurmaji/sorani.

Övriga upplysningar: VI STÖDJER UNHCR, HUNGERPROJEKTET & LOVE & HOPE!
www.allviken.se/csr

"ALLVIKEN HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO