HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Duvgården HVB

Postadress: Lilla Runhällen 312, 74045 Tärnsjö

Målgrupp: Duvgården HVB i Uppland erbjuder en trygg behandlingsmiljö för flickor och unga kvinnor mellan 14 och 18 år som är omhändertagna enligt LVU/Sol,
med negativ självbild och psykosociala svårigheter som tagit sig uttryck i t.

Geografiskt läge: Till Duvgården i Råsboda, Tärnsjö tar det med bil från Uppsala 50 minuter, Stockholm 1, 5 timme.
Det går att ta sig till Duvgården med tåg till Heby och därefter buss till Råsboda.

Övriga upplysningar: Anhörigprogram samt utsluss/eftervård i lägenheter inne i Uppsala.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor