HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Uppland Care AB

Målgrupp: Uppland Cares målgrupp är barn, ungdomar och vuxna som placeras enligt SoL, LVU och LSS. Dessa placeringsformer erbjuder vi i dagsläget: jour- och familjehem, akuthem, skyddat boende, resursboende och träningslägenhet/utslussboende.

Övriga upplysningar: Uppland Care arbetar till största delen med jour- och familjehemsplaceringar på uppdrag av socialtjänsten. Utöver det har vi uppdrag andra uppdrag som nämns ovanför. Idag samarbetar vi med totalt 16 kommuner runtom i landet.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Företagshälsovården/Missbruk
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Transitboende