Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Innovation och Placering Uppsala AB

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kungsängsvägen 25 A
753 23 Uppsala

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 6.

Målgrupp
Flickor 12-18 år, Flickor 7-11 år, Föräldrar och barn, Gravida, Pojkar 12-18 år, Pojkar 7-11 år, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-