HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Novaskill AB

Tfn: 018-56 54 70
Fax: 018-50 27 27

Besöksadress: Ekeby Bruk 10 L, Uppsala
Postadress: Ekeby Bruk 10 L, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Hans Johansson, 018-565491
Placeringsansv: Hans Johansson, 018-56 54 91
Platsantal: 21
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Flickor och pojkar 16-20 år, IVO.

Vid behov tar Novaskill även emot vuxna.

Boende vid behov av skydd

Behandlingsinnehåll: Novaskill var en av de första organisationerna som fick tillstånd och har bedrivit kvalitativ omsorg i över 10 år. Vid behov lämnas referenser.

Novaskill är ett stödboende med över 20 fullt utrustade lägenheter belägna i centrala Uppsala.

Vår primära målgrupp är flickor och pojkar 16-21 år och tar emot både SoL och LVU placeringar.

Vi har även möjlighet att ta emot vuxna vid behov.

Inom koncernen finns tillgång till KBT psykolog, KBT terapeut, missbruksutredare/behandlare och psykiatriker.

Stödet är anpassat efter individens behov och vi hjälper eleverna att hitta en lämplig sysselsättning via skolgång eller praktikplats. Vi erbjuder även övningskörning och sponsrar med träningskort.

Vid behov erbjuds även social färdighetsträning för att maximera chanserna för elever att leva livet fullt ut. Att kunna presentera sig, hålla igång ett samtal, att ställa frågor kan vara färdigheter som hindrar mig att bygga ett friskt nätverk.

Geografi: Uppsala

Huvudman: Hans Johansson via Rättspårgruppen

Org nr: 556741-4312

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: 1. Förfrågan kommun
2. Studiebesök
3. Inskrivning

Språk: 1. Engelska
2. Arabiska
3. Kurdiska
4. Tigrinja

Övriga upplysningar: Stödboende med tillstånd för 21 platser

"Novaskill AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Utåtagerande beteende
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO