HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vägarna Vidare Vård AB

Postadress: Salagatan 18a, 75330 Uppsala

Målgrupp: Pojkar i åldrarna 15-20 år med problem såsom kriminalitet och missbruk av droger.

Geografiskt läge: Vägarna Vidare DIVISIONSGATAN
Vägarna vidare Divisionsgatan är beläget i Uppsalas norra utkant (Bärbyhage) två kilometer från stadskärnan.

Övriga upplysningar: ART instruktörer, socialpedagoger, beteendevetare och socionomer som arbetar.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år