HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hällekils Gård AB och Riddarhyttans HVB

Tfn: 070-2001092

Besöksadress: Hällekils Gård, Hällekil 17, Deje
Postadress: Hällekil 17, 669 92 DEJE
Föreståndare: Tf Emil Schyman, 070-425 60 60
Placeringsansv: Frida Tordegård, 070-2001092
Platsantal: 12 + ( 3 akutplatser Hällekils gård)
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Pojkar 16-20 år med huvudproblematik: alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
Placeringar sker med stöd av SoL och LVU.

Även ensamkommande pojkar 16-20 år med huvudproblematik alkohol-narkotikamissbruk.

Pojkar 13-18 år med huvudproblematik: alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
Placeringar sker med stöd av SoL och LVU.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi utför även NP- och kompletta psykiatriska utredningar. Tillgång til leg. Psykolog. leg. Specialistläkare, Socionom och Specialpedagog.


Pris:
Enligt ramavtal med respektive Kommun.
Kontakta verksamheten för listpris

Utan ramavtal: (priserna gäller från 170601)
Akutplats: 4750kr/dygn
Behandlingsplats: 3950kr/dygn
Utredningspris: 1500kr/dygn i tre månader utöver dygnspris för akut/behandlingsplats samt ramavtalspriser.

Behandlingsinnehåll: Medlevarskapet är den mest verksamma komponenten i förändringsarbetet, nämligen relationsbyggandet och tilliten. En ungdoms tillvaro på Hällekils Gård är så lik det vanliga livet som möjligt. Medlevarskapet är miljöterapeutiskt utifrån KBT och MI. Ungdomarna har regelbundna behandlingssamtal där drogpreventionsutbildning ingår. Därutöver kan ungdomen erbjudas RePULSE utbildning och Haschavvänjningsprogram/Cannabisprogrammet för unga. Därtill ingår daglig verksamhet, inledningsvis arbetsträning på Hällekils Gård, därefter skolgång, arbetsträning eller annan sysselsättning.

Repulse
Den här metoden handlar om känslokontrollträning, där målet är att kunna hantera sina impulser konstruktivt. Bra för den som har svårt att kontrollera sitt humör, temperament och sina impulser. Även för den som har alldeles för god impulskontroll och därför blir inåtvänd eller depressiv. Hörnstenarna är:
Tanke. Vi ifrågasätter tankar och letar efter tankefällor som styr det impulsiva beteendet.
Känsla. Vi undersöker vilka känslor dessa tankevurpor skapat och vilka känslor som därför utlöses.
Beteende. Vi letar efter nya sätt att hantera känslorna, för att kunna agera mer konstruktivt.

På Hällekils Gård gör behandlingspedagogerna behandlingsinsatser i grupp och på individnivå utifrån KBT och MI.

Vi arbetar utifrån den vårdplan som uppdragsgivaren gett oss. Vårdplanen är underlag för vår genomförandeplan, allt detta följer BBIC-mallen (barnens behov i centrum).
Exempelvis kanske ungdomen ska bli drogfri, komma ifrån kriminalitet och förbättra relationen till sina föräldrar. Utifrån den tar vi tillsammans med ungdomen fram en plan med mål, som vi sedan arbetar utifrån, följer upp och bockar av.

Geografi: Utanför Deje, 5 mil norr om Karlstad.

Huvudman: Hällekils Gård AB

Org nr: 556911-0942

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan till Hällekils Gård. Ring för matchning på 076-3085773 eller 070 458 82 22

Språk: Engelska, Arabiska, Dari, Persiska mfl.

Övriga upplysningar: Vårdar enligt SoL och LVU
Personalhandledning 1 gånger per månad av extern utförare.
Utredningar

Hämtar inom 24 h i hela landet.

Placeringsjour: tel. 076-3085773 (dygnet runt)

"Hällekils Gård AB och Riddarhyttans HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO