HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mölnbacka Ungdomshem AB

Tfn: 0552-210 80 vx
Fax: 0552-210 62

Besöksadress: Mölnbacka Herrrgård, Deje
Postadress: Mölnbacka Herrgård 1, SE-669 92 DEJE
Föreståndare: Helena Åkerblad, 0552-21080
Placeringsansv: Mia Liljekvist, 0552-21080
Platsantal: 6 akut/utredn, 8 behandlingspl
Lagrum: LVU, SoL 7.1.4


Behandlingsinnehåll: Akut/Utredningshem: Placering av ungdomar som pga eget eller omgivningens beteende behöver komma ifrån sin hemmiljö, behöver en placering, omplacering mellan olika vårdalternativ eller liknande. Utredningsplatser där vi genom observationer och bedömningar ger underlag till socialtjänsten. Utredningsarbetet görs i nära samarbete med uppdragsgivaren. Behandlingsavdelningen: Kontinuerlig intagning. Planering utifrån individuella behov. Behov av både kortare och längre tids placering kan mötas. Allmänt gäller öppen atmosfär, kontakt, struktur, klara gränser samt god omsorg och tydliga vuxna. Stor vikt läggs till arbete med den unge och dennes sociala nätverk. Vi hjälps åt med de dagliga sysslorna, varvar samtal och relationsskapande åtgärder med intellektuella och fysiska aktiviteter. Möjlighet till skola, arbete, praktikplatser och en mängd olika fritidsaktiviteter.

Geografi: 7 km från Deje, 35 km från Karlstad.

Huvudman: Mölnbacka Ungdomshem AB

Org nr: 556463-3419

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Mölnbacka Ungdomshem.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Kan vårda enligt 34 § KvaL. Kan vårda enligt LVU.

"Mölnbacka Ungdomshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO