HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Häggvik HVB

Tfn: 0104564770
Fax: 0101504213

Besöksadress: Gamla Prästgården 3 A, Segmon/ Grums
Postadress: 66496 Segmon
Föreståndare: Junette Persson, 072-524 20 90
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 13-17 år. Vi välkomnar pojkar som har vistats i olämpliga miljöer, kan ha begått enstaka brott och provat att ta droger samt med utagerande problematik. De kan också agera provocerande och hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i sin omgivning. Häggvik tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån KBT och MI. Vi arbetar med flera evidensbaserade metoder så som ART (Aggression replacement training), A-CRA (program mot ungdomar med missbruksproblematik baserat på CRA), kriminalitetsprogrammet "Ett nytt vägval" och KBT-terapi. Vi arbetar alltid utifrån den unges vårdplan och genomförandeplan.

Vi erbjuder samtliga placerade ungdomar en kartläggning som bla utgår ifrån:
ADAD
PIKT (kartläggning av kriminella tankemönster"
beteendeanalys
BVC (bröset violens checklist)
SDQ
boendeobservationer

Vi erbjuder intensivbehandling på specifika problemområden inom normbrytande beteendeproblematik.

Vi lägger stor vikt och fokus på skola och en aktiv fritid för barnen. Vi har ett mycket gott samarbete med grundskolan i grums och flera gymnasieskolor i Karlstad. Vi har gott samarbete med föreningslivet, bland annat FBK - fotboll och olika ridskolor samt andra idrotter.

Geografi: Värmland. tre mil söder om Karlstad.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: hela landet

Språk: arabiska
engelska

"Häggvik HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO