Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Häggvik HVB

Fax: 0101504213

Besöksadress: Gamla Prästgården 3 A, Segmon/ Grums
Föreståndare: Junette Persson, 072-524 20 90
Placeringsansv: Humana Placering, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 13-17 år. Vi välkomnar pojkar som har vistats i olämpliga miljöer, kan ha begått enstaka brott och provat att ta droger samt med utagerande problematik. De kan också agera provocerande och hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i sin omgivning. Häggvik tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån KBT och MI. Vi arbetar med flera evidensbaserade metoder så som ART (Aggression replacement training), A-CRA (program mot ungdomar med missbruksproblematik baserat på CRA), HAP (Haschavvänjningsprogramemt) och KBT-terapi. Vi arbetar alltid utifrån den unges vårdplan och genomförandeplan.

Upptagningsområde: hela landet

"Häggvik HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO