Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Guldstadens HVB

Mobil: 0910-77 80 00
Tfn: 0910-778000

Besöksadress: Griffelgatan 58, BUREÅ
Postadress: Griffelgatan 58, SE-930 15 BUREÅ
Föreståndare: Åsa Andersson, 0910-215403 vxl 0910-77 80 00
Placeringsansv: Niclas Lidström, 070-6754490 alt 072-4024545
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Guldstadens HVB tar emot barn och ungdomar med psykosocial problematik, verksamheten har även god erfarenhet av stöd till ensamkommande flyktingbarn, integrationsproblematik.
Pojkar och flickor 13 till och med 17 år.

Stödboendet / Träningslägenheter tar emot unga som är gamla nog att bo själva, men i behov av närhet till personal samt stöd i vardagen.

Behandlingsinnehåll: Gemensamt för Guldstadens HVB samt Stödboende/ Träningslägenhet

Kvalitétssäkrad vård och behandling. Tillgodose individens behov med individuella helhetslösningar.

Verksamheten erbjuder individanpassad vård och behandling med utgångspunkt i kognitiv metod för målgruppen i hemlik miljö. Förhållningssättet är salutogent och arbetssättet lösningsfokuserade samtal enskilt och i grupp.

Vi arbetar salutogent med samtal i fokus. Vi lägger stor vikt vid positiva rutiner och förutsägbarhet för ungdomen.
Vi arbetar med veckoscheman för att ge ungdom möjlighet att planera och vara delaktig och få förståelse över sin vardag.
(KASAM).

Guldstadens HVB
Har valt att bara ta emot 3-4 placeringar beroende på problematik och därmed skapa vi stora förutsättningar för goda resultat.
Ett bra samarbete med skola, BUP och habilitering finns.
Bureå erbjuder en socialt utvecklande miljö i direkt närhet till aktiviteter, skola, föreningsliv, sysselsättning och kommunal kommunikation. Socialt umgänge gynnar integreringen samt en god livskvalité hos våra ungdomar.

Stödboende/ Träningslägenhet
Socialfärdighetsträning i strukturerad och trygg miljö avseende aktiviteter, regler, rutiner och personal.
Daglig sysselsättning i form av skola/praktikVerksamheten vänder sig till vuxna och unga vuxna och som är i tillfälligt behov av stöd för att i framtiden klara ett eget boende men som inte är i behov av personal dygnet runt. För att klara denna typ av boende bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället och ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller liknande. Den boende får inte befinna sig i ett aktivt missbruk eller vara aktivt kriminell. Boendeformen lämpar sig väl för utslussning från HVB/behandlingshem, PUT-boenden, familjehem, stödboende etc. Vi tar emot placeringar enligt SoL. De flesta lägenheterna består av ett rum och kök och är fullt utrustade med husgeråd, möbler och TV.

Geografi: Guldstadens HVB ligger 2 mil söder om Skellefteå stad i Västerbotten , i ett villakvarter i Bureå. Vi är ett litet HVB (vi tar max 4 placeringar beroende på problematik).
Vi jobbar med en liten personalgrupp för att skapa kontinuitet för ungdomarna. Vi jobbar i en hemlik miljö i en villa, i lugnt villa område.

Bureå erbjuder en socialt utvecklande miljö i direkt närhet till aktiviteter, skola, föreningsliv, sysselsättning och kommunal kommunikation. Socialt umgänge gynnar integreringen samt en god livskvalité hos våra ungdomar.
Avstånd från flygplats 1 mil.


Stödboendet/ Träningslägenheterna är belägna i Ursviken ca 1 mil från Skellefteå stad.
Avstånd från flygplats 1,5 mil.

Möjlighet att vi hämtar ungdom finns. Möten kan med fördel ske via skype eller att vi medföljer ungdom för möten med socialtjänst.
Goda referenser från kommuner finnes och går att få.

Mer information lämnas gärna vid kontakt.

Huvudman: Skellefteå Individ AB

Org nr: 556821-9314

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.
Behovsanalys genomförs tillsammans med med ansvarig socialsekreterare.
Därefter fattas beslut om erbjudande av plats i verksamheten.

"Guldstadens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO