Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solgläntans behandlingshem för unga vuxna i Kramfors AB

Tfn: 0612-265 65, 266 13
Fax: 0612-267 40

Besöksadress: Kontorsvägen 1, 873 50 Väja
Postadress: Kontorsvägen 1, SE-873 50 VÄJA
Föreståndare: Jennie Edman, 0730-283843
Placeringsansv: Jennie Edman, 0730-283843
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar/Unga män från 17-25 år med missbruk och/eller sociala problem. Vi kan ta emot klienter där Abstinensbehandling (Nedtrappning) behövs. Vi har en motiveringsenhet där våra klienter i ett inledningsskede får hjälp med att avgiftas från alkohol, narkotika och läkemedelsklassade droger.

Behandlingsinnehåll: Vi använder oss av 12-stegsmodellen som grund. Den sker med kontinuerliga lektioner, gruppsamtal, enskilda samtal samt 12-stegs möten utanför hemmet. Efter många års arbete vid en större behandlingsenhet har vi sett att vissa klienter, speciellt yngre har svårt att tillgodose sig behandling i stora grupper. Man är rädd, har dålig självkänsla och vågar inte öppna sig inför andra. För dessa såg vi ett behov av att det finns ett ställe, där det är en liten grupp och som är så likt en familj som möjligt, där den enskilde individen får det engagemang och tid den behöver. Individuell behandlingsplan samt enskilda samtal är av stor vikt. Behandlingstiden bör vara 3 - 12 månader plus eftervård. Behandlingen är uppdelad i tre faser. Där ingår även familjeveckor för anhöriga för att skapa kunskap och förståelse kring missbruksproblematiken och familjerelationen. I Fas 1 bor man inne på Solgläntan, i Fas 2 bor man i lägenheter som ligger i anslutning till Solgläntan. Fas 3 innebär eget boende, t.ex. utslusslägenheter/tränings lägenheter eller hem till hemkommunen. Uppföljning och eftervård i 1år. Krimprogrammet "Kriminalitet som Livsstil" Familjeveckor för anhöriga.

Geografi: 7 km från Kramfors. / 50 min flygresa från Stockholm till Kramfors-Sollefteå Flygplats.

Huvudman: Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB

Org nr: 556458-5288

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, Finska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt vårdvistelse, Kval, SOL, LVM, LVU. Kan vårda enligt s k kontraktsvård KvaL. Personalhandledning finns. 12 primärplatser, 18 platser för fas 2 och 3. Vi är ISO certifierade sedan mars 2002.

"Solgläntans behandlingshem för unga vuxna i Kramfors AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
ART
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO