Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Korpnästet

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 10
Besöksadress: Svanövägen 51, LUNDE
Kommun: Kramfors
Org nr: 556284-2012
Webbplats: http://www.korpberget.se

Behandlingsinnehåll

Korpnästet bedriver behandling för unga killar mellan 15 och 20 år med begynnande missbruk och kriminalitet.

Korpnästet bedriver behandling som vilar på Minnesotamodellen som grund. Med 12-stegsprogrammets filosofi i grunden byggs en behandling med hjälp av miljöterapeutiska inslag, grupputveckling, värderingsövningar, attitydsbearbetning samt äventyrs- o upplevelsebaserade övningar. Behandlingen sker hela dygnet med medlevarskap, föreläsningar, grupper och individuella samtal. Korpnästet arbetar med Gunnar Bergströms modell för kriminalitet som livsstil, dels för att kartlägga det kriminella tankemönstret hos varje enskild individ och dels för att låta individen se vilka delar av sitt sätt att tänka på som just denne behöver ändra på.

Korpnästet arbetar aktivt för att hela systemet med familj och nära anhöriga skall få en möjlighet att förändras. Detta sker genom att föräldrar kan medverka i familjevecka samt genom kontakter mellan familj och personal på Korpnästet.

Efter 3 månaders placering kan Korpnästet erbjuda den placerade utslussboende i egen lägenhet med personal dygnet runt. I samband med placering i utslussboende får den placerade möjlighet gå i i skolan eller göra praktik.

Geografi

Svanö i Ångermanälven, Lunde/Kramfors.

Huvudman

Korpberget behandlingscenter AB

Org nr

556284-2012

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Inskrivning föregås alltid av ett studiebesök. Detta kan genomföras på plats, hos placerande kommun eller via telefon.

Språk

Engelska

Korpnästet ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0612 - 71 82 77
Fax: 0612-71 82 82
E-postadress: lasse@korpnastet.se

Föreståndare:
Lasse Karlsson, 0612-718 295

Placeringsansvarig:
Lars Karlsson, 076-141 66 38

Postadress:
c/o Korpberget Svanö SE-872 93 LUNDE

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Spelmissbruk

Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO