HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Korpnästet

Tfn: 0612 - 71 82 77
Fax: 0612-71 82 82

Besöksadress: Svanövägen 51, LUNDE
Postadress: c/o Korpberget Svanö, SE-872 93 LUNDE
Föreståndare: Lasse Karlsson, 0612-718 295
Placeringsansv: Lars Karlsson, 076-141 66 38
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Korpnästet bedriver behandling för unga killar mellan 15 och 20 år med begynnande missbruk och kriminalitet.

Korpnästet bedriver behandling som vilar på Minnesotamodellen som grund. Med 12-stegsprogrammets filosofi i grunden byggs en behandling med hjälp av miljöterapeutiska inslag, grupputveckling, värderingsövningar, attitydsbearbetning samt äventyrs- o upplevelsebaserade övningar. Behandlingen sker hela dygnet med medlevarskap, föreläsningar, grupper och individuella samtal. Korpnästet arbetar med Gunnar Bergströms modell för kriminalitet som livsstil, dels för att kartlägga det kriminella tankemönstret hos varje enskild individ och dels för att låta individen se vilka delar av sitt sätt att tänka på som just denne behöver ändra på.

Korpnästet arbetar aktivt för att hela systemet med familj och nära anhöriga skall få en möjlighet att förändras. Detta sker genom att föräldrar kan medverka i familjevecka samt genom kontakter mellan familj och personal på Korpnästet.

Efter 3 månaders placering kan Korpnästet erbjuda den placerade utslussboende i egen lägenhet med personal dygnet runt. I samband med placering i utslussboende får den placerade möjlighet gå i i skolan eller göra praktik.

Geografi: Svanö i Ångermanälven, Lunde/Kramfors.

Huvudman: Korpberget behandlingscenter AB

Org nr: 556284-2012

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås alltid av ett studiebesök. Detta kan genomföras på plats, hos placerande kommun eller via telefon.

Språk: Engelska

"Korpnästet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Spelmissbruk
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO