HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Yrjas regnbågsgård AB

Tfn: 0612-28105
Fax: 0612-28105

Besöksadress: Biskopsgatan 2, NYLAND
Postadress: 87371 NYLAND
Föreståndare: Marielle Yrjas, 0702401081
Placeringsansv: Marielle Yrjas, 0702401081
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till flickor 15-20 år med beteendeproblematik. Ex på målgrupp kan vara; flickor med psykosocial problematik, blivit utsatt för sexuella övergrepp, självskadebeteende och hedersproblematik.

Behandlingsinnehåll: Här på Regnbågsgården har vi en psykodynamisk grundsyn vilket innebär att vi tror att varje individ bär med sig sin historia och är påverkad av den miljö och de erfarenheter hon haft tidigare i livet.

Vi använder oss av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med salutogent perspektiv, där vi utgår från elevens egna resurser.

På Regnbågsgården tror vi inte att det finns 1 behandling eller sanning som gäller för alla utan vi jobbar kontinuerligt med att anpassa insatserna till varje elevs behov och de faktorer som fört dem till oss.

Regnbågsgården har som fokus att hjälpa eleven leva ett vanligt ansvarsfullt liv.

På Regnbågsgården har vi som mål att genom att få eleverna att utveckla sina kreativa förmågor samtidigt hjälpa dem att bredda sitt känslospektrum.

För att uppnå detta arbetar vi med bild- och fotopedagogik. I personalstyrkan har vi en utbildad bildpedagog som kommer att arbeta med eleverna.

Geografi: Regnbågsgården ligger centralt beläget i den gemytliga byn Nyland. I Nyland finns det livsmedelsbutik, postservice, skridskohall, skidspår, idrottshall, fotbollsplan, fiskesjöar och ridskola.

50 meter till Ångermanälven, tillgång till båt,
100 meter till busstation,
3 km till flygplats,
5 km till högstadieskola,
5 km till Hola folkhögskola,
5 km till badhus,
20 km till tågstation,

20 km till närmaste stad, Kramfors.

20 km till gymnasieskola

Huvudman: Yrjas Regnbågsgård AB

Org nr: 556833-3263

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt till hemmet

Övriga upplysningar: Även akutboende

"Yrjas regnbågsgård AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO