HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Norrlandsgården

Mobil: 076-192 78 28
Tfn: 066241002
Fax: 066241002

Besöksadress: Högbrännan 103 Kärrsjö, Trehörningsjö, Örnsköldsvik
Postadress: Granvägen 10, 895 40 Mellansel, 895 40 Mellansel
Föreståndare: Peter Brandt, 0703366080
Placeringsansv: Peter Brandt, 0703366080
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Vi vänder oss till ungdomar mellan 13 och 20 år med social problematik, missbruksproblem och/eller kriminalitet.
Här strävar vi efter att finna nya mål och intressen för våra ungdomar.
Gården erbjuder en unik möjlighet att prova på och utöva en mängd olika aktiviteter!
Vår behandling baseras på medlevarskap, upplevelsebaserad pedagogik och ungdomsinriktad 12-stegsfilosofi.

Behandlingsinnehåll: Vi använder moderna terapeutiska och pedagogiska metoder för att medvetandegöra patienten och göra denne delaktig i, och så småningom ansvarig för, att hitta och förverkliga lösningen på sitt beroendeproblem.

Vi arbetar primärt med givna teman i en 6-veckorscykel.
Behandlingen är uppdelad i faser:
Fas 1: primärbehandling
Fas 2: fördjupad behandling
Fas 3: förlängd behandling
Fas 4: utsluss, Familjehem/Behandlingsfamilj,
Boendestöd i eget boende

Det här är de metoder vi använder:
12-steg för ungdomar
Systemteori
Kriminalitet som livsstil
MI, KBT
Enskilda samtal
Pedagogiska föreläsningar/lektioner
Egna arbetsuppgifter
Upplevelsebaserad pedagogik


Beroenden vi behandlar:
Kemiska beroenden
Läkemedel "legal narkotika" ex. Bensodiazepiner, starka värktabletter mm.
Narkotika ex Cannabis, Amfetamin, Kokain, Heroin, nätdroger mm.
Alkohol
Psykologiska beroenden
Kriminalitet
Spelberoende
Sex och kärleksberoende
Socker och ätstörningar
Processdroger
Andra tvångsmässiga mentala beteenden


Pedagogik

På NG inriktar vi oss på upplevelsebaserad pedagogik och medlevarskap.
Behandlingen är både gruppdynamisk, individuell och miljöterapeutisk, utifrån att ungdomarna skall lära sig ta ansvar, både för sig själva och sin omgivning.

Aktiviteter som behandling.
Upplevelsebaserad pedagogik går ut på att använda gruppens gemensamma upplevelser som exempel på hur människor fungerar. Genom övning (upplevelse), metaforer och överföring till en, för gruppen, bekant situation kan vi guida ungdomarna till ett nytt tankemönster.

Ungdomarna har också möjlighet till olika idrotter och sporter, där vi arbetar med syfte och mål integrerat med upplevelsepedagogiken. Syftet är att utveckla ungdomarnas självkänsla och att stärka självförtroendet, för att skapa en insikt om hur viktigt det är att ha respekt för sig själv likväl som för andra.

Medlevarskap
Vi sätter väldigt stort värde vid vilken atmosfär/miljö vår personal skapar på NG. Som förebild skall personalens engagemang och kunskap skapa bra förutsättningar för att nå fram till alla ungdomar.
Då alla lever under samma tak skapas förutsättningar för starka relationer till ungdomarna, som vidare skapar vardagliga situationer, vilket leder till att vi kan arbeta med en utveckling hos individen i alla svåra situationer som uppstår på vägen. Vi strävar efter att tillgodose egenvärdet och sociala behovet hos varje individ.

Geografi: Kärrsjö-Örnsköldsvik

Huvudman: Norrlandsgården i Kärrsjö AB

Org nr: 556665-9529

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Norrlandsgården på 076-192 78 28

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Gården - kärnan i verksamheten!
Vår anläggning är vår största tillgång, 1,4 km2 med fiskevatten, klätterväggar och orörd natur! I vår fastighet ingår en huvudbyggnad där ungdomar och personal lever tillsammans. Vi har 12 rum för ungdomar samt 2 för personal och besökare. Vi har en gemensam matsal och allrum som är gårdens hjärta. Där äter vi frukost lunch och middag tillsammans, samt har samlingar av olika slag. I anslutning till det vi kallar "Allrummet" har vi kök och kontor.

I källaren har vi lektionssal, tvättstuga och ett litet bibliotek. Samt extra duschar och skafferi/kylrum. Vi har även en egen gymnastiksal med basketkorgar, volleybollnät, innebandymål, gym mm. I anslutning till gymnastiksalen, en 65 m2 inglasad veranda med utsikt över vår tjärn och våra klätterväggar.

En fantastisk anläggning i en otrolig miljö!

"Norrlandsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO