HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Cirrusgården Västra Mälardalen

Mobil: 070-642 80 11
Tfn: 076-84 60 900

Besöksadress: KÖPING
Postadress: Sörby 121, 731 97 KÖPING
Föreståndare: Markus Collin, 072-5130012
Placeringsansv: Markus Collin, Liselott Segelström , Nicklas Lenéll Breznik, 076-84 60 900
Platsantal: 6+3
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 14-18 år.
Placerade enligt SoL eller LVU
Problematik kopplat till diagnoser, hemmasittande eller trauma.
Barn och unga som vistas i olämpliga miljöer, som har svårt att passa in i sociala sammanhang, hemmasittare eller hög skolfrånvaro.
Riskbeteende.
Npf-anpassat genom bland annat hög struktur, stabil personal utbildade i lagaffektivt bemötande, individuella veckoscheman och anpassad skolgång.

VI HÄMTAR I HELA LANDET
Vid önskemål kan vi komma till den placerande kommunen för möten, planeringar och uppföljningar.

Behandlingsinnehåll: Cirrusgården är ett boende för killar i åldern 14-18 år med behov av extra stöd utifrån olika former av kombinationsproblematik eller som befinner sig i olämpliga miljöer som inte främjar deras utveckling. Det kan handla om NPF relaterad problematik, psykisk ohälsa, anknytningsproblematik, självskadebeteende, hemmasittare, riskbeteende eller anpassningssvårigheter.

Basen i vårt arbete är det miljöterapeutiska sammanhanget där relationen mellan personal och ungdom tillmäts stor betydelse. Skapandet av den terapeutiska alliansen får mycket utrymme där ungdomens egena mål och feedback på personalens agerande blir viktiga delar i det arbetet. Som grund finns hela tiden personalens ansvar för det lågaffektiva bemötandet och reduceringen av de belastningsfaktorer som ännu inte är hanterbara. Målsättningen är i första hand att bryta vanan av destruktivitet/aggressivitet mot sig själv eller omvärlden som allmän reaktion på stress och frustration. Genom att kartlägga och aktivt förebygga detta skapas ett andrum med möjlighet att reflektera över sig själv, sin situation och sina mål. På sikt ger det också positiva erfarenheter av att ett annat agerande ger andra reaktioner från omvärlden vilket ökar motivationen till förändring.

Ungdomens delaktighet i att få sätta sina egna mål och kunna påverka insatsens utformning skapar en god förutsättning att behandlingsarbetet ska lyckas. Insatserna syftar till att påverka beteende, tankar, känslor och att finna motivation till förändring. Genom ett nära samarbete med ungdomen, uppdragsgivaren och viktiga personer i ungdomens nätverk har vi möjlighet att utforma individuella genomförandeplaner och åtgärdsprogram utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Vi har stor kunskap om skolproblematik och hemmasittare vilket gör att vi når fram och kan hitta en väg tillbaka till skolgång eller annan sysselsättning för de flesta ungdomar.
Vi är speciellt stolta över att många anlitar oss där tidigare boendealternativ inte fungerat. Vi ser utmaningar i att ge våra ungdomar framtidshopp och motivation till förändring där det tidigare saknats. Vi vågar tro på förändring och vet att förändringsarbete kräver tid, tålamod och engagemang.

På boendet finns möjlighet att lära sig spela instrument, köra och meka med bilar (vi har en egen folkrace bil), träna, utöva friluftsliv och delta i olika skapande aktiviteter.
För de ungdomar som fyllt 16 år finns möjlighet att påbörja sitt körkort.

Efter samtal och matchning är det möjligt att vi kan möta dina behov och de förväntningar du har på ett bra och individanpassat sätt.

Vi har möjlighet att ordna hämtning i hela landet.

Geografi: Västra Mälardalen. 6 km från Arboga station. Beläget mellan Arboga och Köping.
Postadress Köping. Kungsörskommun

Huvudman: AB Cirrusgården Västra Mälardalen

Org nr: 559014-9091

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: AB Cirrusgården Västra Mälardalen kan erbjuda vissa platser till ungdomar med större beteendeproblematik och behov av ett litet sammanhang. Vi arbetar med tydliga regler och ramar, veckoscheman, registreringsscheman och åtgärdsprogram. Vi har möjlighet till litet boende (max 3 ungdomar) med 2 personal dygnet runt. Ungdomen får extra mycket individuellt stöd och täta uppföljningar.

"AB Cirrusgården Västra Mälardalen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO