HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Riddarhyttans Gård & Fiagården

Besöksadress: Riddarhyttans Gård: Fagerstavägen 6, 73993 Riddarhyttan Fiagården: Nyskoga 51, 68594 Torsby, Örtebro
Postadress: Box 209, 70144 Örtebro
Föreståndare: Riddarhyttans Gård Emil Schyman Fiagården Lars Olsson, Emil 070-425 60 60 Lars 072-2165882
Placeringsansv: Emma, 070-8140353
Platsantal: Riddarhyttan 12 platser Fiagården 10 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Riddarhyttan
Flickor 13-21 år med huvudproblematik: alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
Placeringar sker med stöd av SoL och LVU.

Fiagården
Pojkar 13-20 år med huvudproblematik: alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
Placeringar sker med stöd av SoL och LVU.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris:
Enligt ramavtal med respektive Kommun.
Kontakta verksamheten för listpris
Utan ramavtal: (priserna gäller från 170601)
Behandlingsplats 3950-4995 kr/dygn

Behandlingsinnehåll: Medlevarskapet är den mest verksamma komponenten i förändringsarbetet, nämligen relationsbyggandet och tilliten. En ungdoms tillvaro på Riddarhyttan eller Fiagården är så lik det vanliga livet som möjligt. Medlevarskapet är miljöterapeutiskt utifrån KBT och MI. Ungdomarna har regelbundna behandlingssamtal där drogpreventionsutbildning ingår. Därutöver kan ungdomen erbjudas RePULSE utbildning och Haschavvänjningsprogram/Cannabisprogrammet för unga. Därtill ingår daglig verksamhet, inledningsvis arbetsträning på Riddarhyttan, därefter skolgång, arbetsträning eller annan sysselsättning.

Repulse
Den här metoden handlar om känslokontrollträning, där målet är att kunna hantera sina impulser konstruktivt. Bra för den som har svårt att kontrollera sitt humör, temperament och sina impulser. Även för den som har alldeles för god impulskontroll och därför blir inåtvänd eller depressiv. Hörnstenarna är:
Tanke. Vi ifrågasätter tankar och letar efter tankefällor som styr det impulsiva beteendet.
Känsla. Vi undersöker vilka känslor dessa tankevurpor skapat och vilka känslor som därför utlöses.
Beteende. Vi letar efter nya sätt att hantera känslorna, för att kunna agera mer konstruktivt.

På Riddarhyttan gör behandlingspedagogerna behandlingsinsatser i grupp och på individnivå utifrån KBT och MI.

Vi arbetar utifrån den vårdplan som uppdragsgivaren gett oss. Vårdplanen är underlag för vår genomförandeplan, allt detta följer BBIC-mallen (barnens behov i centrum).
Exempelvis kanske ungdomen ska bli drogfri, komma ifrån kriminalitet och förbättra relationen till sina föräldrar. Utifrån den tar vi tillsammans med ungdomen fram en plan med mål, som vi sedan arbetar utifrån, följer upp och bockar av.

Geografi: Riddarhyttans gård ligger i Riddarhyttan i Västmanland. Fiagården ligger i Nyskoga några mil norr om Torsby i Värmland.

Huvudman: Riddarhyttans gård AB 556987-3119 och Fiagården AB 556906-9270

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan till Riddarhyttan. Ring för matchning på 076-3085773 eller 070 458 82 22
Ansökan till Fiagården . Kontakta föreståndare Lars Olsson på 072-2165882 E-post: lars.olsson@fia-garden.se

Språk: Engelska, Arabiska, Dari, Persiska mfl.

Övriga upplysningar: Vårdar enligt SoL och LVU

Hämtar inom 24 h i hela landet.

Placeringsjour: tel. 076-3085773 (dygnet runt)

"Riddarhyttans Gård & Fiagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO