Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Slussen

Postadress: Sand 733, 733 63 SALBOHED

Geografiskt läge: 12 mil nordväst om Stockholm, Västerås fyra mil, Sala två mil.

Övriga upplysningar: Referenser:
Håkan Johnsson, Ph.D / leg. psykolog / leg. psykoterapeut 070-6788477

Alexander Johansson, soc.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Narkotika
Psykosocial problematik
Målgrupp
Endast pojkar