HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alternatus HVB pojkar och flickor

Postadress: Arrheniusplan 2a, 756 51 Uppsala

Målgrupp: HVB RAMNÄS - POJKAR, 13-17 år, 6 platser
Pojkar som har begynnande missbruk och kriminalitet.

Geografiskt läge: HVB RAMNÄS - POJKAR, 13-17 år, 6 platser - HVB Ramnäs ligger i Ramnäs, strax utanför Surahammar (3 mil från Västerås).

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år