HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lunna Gård Akut

Mobil: 073 - 201 90 71
Tfn: 0510-173 44
Fax: 010-150 40 94

Besöksadress: Lunna Gård Akut, Gösslunda, Lunna 1, 531 98 Lidköping
Postadress: Lunna Gård Akut, Gösslunda, Lunna 1, 531 98 Lidköping
Föreståndare: Tf. verksamhetschef: Besa Bejtullahu, 070-527 84 72
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: På Lunna Gård Akut välkomnar vi pojkar i åldrarna 13-19 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att, med kort varsel, ta emot eller hämta ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna som kommer till Lunna Gård Akut kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Behandlingsinnehåll: På Lunna Gård Akut arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar därtill med struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassad ADL-träning. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen. Parallellt med behandlingen fokuseras arbetet med ungdomen bland annat på att öka motivationen/förändringsbenägenheten, att öva upp sociala färdigheter och att stärka prosociala sidor hos ungdomen.

Under tiden som ungdomen är placerad på Lunna Gård Akut kan vi erbjuda kvalificerade kartläggningar av bland annat resurser och risk- och skyddsfaktorer samt lämna förslag på riktade behandlingsinsatser mm.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser finns. Möjlighet att bland annat erbjuda behandlingsmetoderna A-CRA och Kriminalitetsprogrammet under placeringstiden finns.

Boendet är nyrenoverat och präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Geografi: Lunna Gård Akut ligger på halvön Kålland med det berömda barockpalatset Läckö slott bara ett par mil norröver. Här är naturskönt, mjukt kuperat och med skogar och bondgårdar inpå knutarna. Det är också nära till Vänerns Riviera, Svalnäsbadet, med sina långa sandstränder. Tätorten Lidköping finns endast åtta kilometer bort.

Lidköping erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.

Lunna Gård Akut ligger ostört men har samhällets alla tillgångar inom bekvämt räckhåll.

Huvudman: Humana/Lunna Gård AB

Org nr: 556586-2371

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

Språk: Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, dari, persiska, albanska, bosniska, serbiska, kurdiska, syrianska, assyriska med flera

"Lunna Gård Akut" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO