Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lunna Gård Akut

Mobil: 073 - 201 90 71
Tfn: 0510-173 44
Fax: 0510-173 10

Besöksadress: Lunna Gård Akut, Gösslunda, Lunna 1, 531 98 Lidköping
Postadress: Lunna Gård Akut, Gösslunda, Lunna 1, 531 98 Lidköping
Föreståndare: Jeanette Hagaeus, 0727-25 44 50
Placeringsansv: Jeanette Hagaeus, 0727-5 44 50
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: På Lunna Gård Akut välkomnar vi pojkar i åldrarna 13-19 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att, med kort varsel, ta emot eller hämta ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna som kommer till Lunna Gård Akut kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

Lunna Gård Akut tar inte emot ungdomar med aktivt missbruk eller grov kriminalitet.

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Behandlingsinnehåll: På Lunna Gård Akut arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar därtill miljöterapeutiskt med struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassad ADL-träning. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen. Parallellt med behandlingen fokuseras arbetet med ungdomen bland annat på att öka motivationen/förändringsbenägenheten, att öva upp sociala färdigheter och att stärka prosociala sidor hos ungdomen.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser finns.

Boendet är nyrenoverat och präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Lunna Gård Akut har ett mycket nära samarbete med Anneborg, som ligger i Lundsbrunn. Där erbjuds tvärprofessionella utredningar som sträcker sig över ca 8-10 veckor. Det nära samarbetet innebär att det finns en möjlighet att utföra kartläggningar och/eller fullständiga utredningar under tiden som ungdomen är placerad på Lunna Gård Akut.

Lunna Gård Akut har också ett samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss och på Anneborg för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är placerade och/eller under behandling/utredning. Skolan tar emot både högstadie- och gymnasieelever. Skolan ligger belägen i Lundsbrunn, ca 30 minuter, från boendet. I skolan arbetar två pedagoger, två specialpedagoger och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad.

Geografi: Lunna Gård Akut ligger på halvön Kålland med det berömda barockpalatset Läckö slott bara ett par mil norröver. Här är naturskönt, mjukt kuperat och med skogar och bondgårdar inpå knutarna. Det är också nära till Vänerns Riviera, Svalnäsbadet, med sina långa sandstränder. Tätorten Lidköping finns endast åtta kilometer bort.

Lidköping erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.

Lunna Gård Akut ligger ostört men har samhällets alla tillgångar inom bekvämt räckhåll.

Huvudman: Humana/Lunna Gård AB

Org nr: 556586-2371

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Förfrågningar kan också ske direkt till Föreståndare Jeanette Hagaeus, 0727-25 44 50
Beslut om inskrivning fattas av föreståndare Jeanette Hagaeus

Språk: Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, dari, persiska, albanska, bosniska, serbiska, kurdiska, syrianska, assyriska med flera

"Lunna Gård Akut" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO