Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vintergatan

Tfn: 0322-191 65
Fax: 0322-67 26 49

Besöksadress: Noltorpsgatan 14 a, ALINGSÅS
Postadress: Noltorpsgatan 14 A, SE-441 55 ALINGSÅS
Föreståndare: Mona Tulokas Carlsson, 0707-293304
Placeringsansv: Mona Tulokas Carlsson, 0707-293304
Platsantal: 11 platser HVB-hem. 2 platser Stödboende
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vintergatan startade 2001 och har 18 års erfarenhet av att bedriva behandlingsarbete med unga i åldern 17 -25 år i behov av stöd på grund av:
psykosociala problem
beroenden såsom alkohol, droger,spel samt självskadebeteende
hedersproblematik
ensamkommande

Behandlingsinnehåll: Vi har ett demokratiskt förhållningssätt till förändring och utvecklingsarbete.Vi jobbar på individnivå i grupp.Ungdomarnas egen motivation till förändring är grundläggande.
Vi arbetar pedagogiskt lösningsfokuserat.Vi bygger på det positiva och strävar efter att utveckla ungdomarnas ansvarstagande på ett aktivt sätt genom att ge och låta ungdomarna ta ansvar utifrån sin egen mognad.Den enskilde ungdomens motivation,delaktighet och ansvarstagande är basen för den individuella planeringen.Gruppens kollektiva kraft och gemensamma gruppaktiviteter används som pedagogiskt stöd för ungdomens växande och utveckling.

Vintergatans arbete vilar på Daniel Sterns teorier om utvecklingspsykologi..
Metoder som Vintergatan arbetar med är:
DIUC Den unge i centrum, självutveckling som en process av ömsesidiga relationer
Medvetet bemötande med respekt
Lösningsfokuserat förhållningssätt
KASAM
KBT
Ångest modellen ( Lennart Bergström)
Moxnes positv ångest som drivkraft
Den demokratiska processen
6 stegs program i byggande av självkänsla: Jag .nu
MI
Nätverksmöten
Språkutveckling

Varje ungdom får en kontaktperson som stödjer ungdomen individuellt i boendet och vid den ekonomiska planeringen.
Alla ungdomar erbjuds strukturerade samtal av Vintergatans två terapeuter. En utbildad KBT terapeut steg två , alkohol och drogterapeut (tre år på Bergströms institut) . Vår andra terapeut är utbildad psykodynamiskt vid S:Lukas steg två.

Ungdomarna deltar i två obligatoriska gruppverksamheter varje vecka.En gemensam middag med efterföljande gruppmöte.Gruppmötet byggs upp runt information,gemensam planering,uppföljning och diskussion utifrån viktiga teman för ungdomarna.Varje söndag samlas ungdomarna till en gemensam söndagsmiddag, hit kan även faddrar vara välkomna.

Ungdomarna erbjuds en fadder.Faddrarna är ungdomar som tidigare bott på Vintergatan,fått utbildning och handleds av personalen.Faddrarna stödjer ungdomarna utifrån sina egna erfarenheter och vägleder dem geografiskt i kommunen.Fritidsaktiviteter i grupp och andra gemensamma aktiviteter planeras av gruppen gemensamt.De sociala aktiviteterna och fritiden runt varje enskild ungdom planeras utifrån individuella intressen,behov och utvecklingsbehov.

En viktig del av Vintergatans verksamhet är våra gemensamma konferenser där all personal och samtliga ungdomar deltar.Resultaten av dessa konferenstillfällen är en god träning i disciplin,mötesteknik,att formulera sig,att ta ansvar för sina åsikter,visa hänsyn samt få en inblick i den demokratiska processen.

Geografi: Alingsås centralt nära gymnasieskolan.

Huvudman: Vintergatan Personalkooperativet AB

Org nr: 556635-7603

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Studiebesök med ömsesidigt informationsutbyte.Betänketid för båda parter föregås det definitiva beslutet. Efter inflytt möts man i form av ett nätverksmöte där samtliga berörda deltar.

Övriga upplysningar: Vi kan även erbjuda Stödboende 17-25 år för män och kvinnor.
Extern personalhandledning finns.
Vintergatan har ramavtal med:
Gr regionen
Region Jönköping
Kommunförbundet Skåne
Uddevalla SN 2018-250
Huddinge
Hvb barn och unga 2017 121 kommuner (projekt nummer 10353 )
Östergötland UH-2019-254 ( Norrköping, Kinda, Linköping, Mjölby, Finspång)
HVB vuxna region Jönköping
Hvb vuxna missbruk STiC Stockholm ( Danderyd, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Täby, Upplsndsbro, Vaxholm)
Hvb uxna missbruk Uppsala 51555

"Vintergatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO