HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Beteendefokus HVB

Mobil: 0720717667

Besöksadress: Flo Kollebo 4, 467 96 Grästorp
Föreståndare: Botan Tokay, 0720717667
Platsantal: 10 platser fördelat på 3 byggnader
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Beteendefokus HVB ligger vackert beläget vid foten av Hunneberg, Västra Götaland. Beteendefokus HVB i Väst är en privat verksamhet som ger individer ett trivsamt och givande boende och våra medarbetare rätt förutsättningar att kunna bemöta, hantera, samt rehabilitera individer med social och psykiatrisk problematik mot ett självständigt liv, utan kriminalitet och missbruk.

HVB verksamheten välkomnar pojkar mellan 16-21 år.
Individer med social och psykiatrisk problematik, ofta i kombination.
Aktivt arbete med samordning & SIP-möten tillsammans med skola, psykiatri, socialtjänst.
Uppmuntrande boendemiljö och regelbundet arbete med hälsofrämjande beteenden.

Vi erbjuder tilläggstjänster; psykologisk och medicinsk utredning & behandling.
Beteendefokus erbjuder medarbetare regelbunden kunskapsutveckling och handledning.
HVB verksamheten har ett nära samarbete med Beteendefokus vårdverksamhet.

Org nr: 556576-3348

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Lagrum: Placeringar sker enligt SoL eller LVU.

"Beteendefokus HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
CRA
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
ÅP
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO