Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Vårkullens HVB

Tfn: 076-020 22 60
Fax: +46 (0)8 501 271 15

Besöksadress: Sikagården 1, Tåstorp, Falköping
Postadress: Box 2182, 103 15 Stockholm
Föreståndare: Maria Ström, 076-020 22 60
Placeringsansv: Maria Ström, 076-020 22 60
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vårkullens HVB är ett HVB-hem vid Sikagården, strax utanför Falköping, med egen friskola. Vi välkomnar flickor och pojkar i åldern 13 till 17 år.

Behandlingsinnehåll: Vårkullens HVB, Sikagården är ett HVB-hem med egen friskola och riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola och boendeform inte lyckats med att möta deras behov. Personalen har stor vana vid att skapa en bra miljö för de elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex ADHD, ADD eller Autism.

Verksamheten kombinerar individanpassad undervisning med ett trevligt boende och en aktiv fritid. Tillsammans skapar detta goda möjligheter för våra elever att få en fungerande skolgång, tränas i det sociala samspelet och lära sig vardagsstruktur.

På Vårkullens HVB, Sikagården arbetar en erfaren personalgrupp som arbetat med barn och unga med olika funktionsvariationer under flera år. De har erfarenhet från flera HVB inriktningar så som akutverksamhet, utredning NPF och behandling. Personalen är erfaren att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och MI samt med aktivt kontaktmannaskap.

På Vårkullens skola undervisar lärarna Eric Flarup och Mikael Andersson. De har många års erfarenhet från skolvärlden och bred kunskap i att undervisa elever med särskilda behov. Skolans mål är att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt under sin utbildningstid på Vårkullen och bli behörig att söka till gymnasiet.

Boendet och skolan ligger strax utanför stan , men ändå med cykelavstånd till centrum och de flesta fritidsaktiviteter. Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 13-17 år med psykosociala svårigheter och funktionsvariationer.

Under placeringstiden hålls täta kontakter mellan verksamheten, vårdnadshavare och socialtjänst. Det är viktigt att elevens nätverk har god insyn i den process som han/hon går igenom och även får förståelse för hans/hennes kapacitet och begränsningar.

Vårkullens HVB är en friskola och ett boende som startades i januari 2002. För att driva verksamheten krävs tillstånd från Skolverket och IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Geografi: Sikagården ligger i utkanten av Falköping, en klassisk järnvägsknut på stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Huvudman: Vårkullen AB

Org nr: 556608-6756

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndaren via mail eller telefon

Språk: Engelska och spanska

Övriga upplysningar: Vi erbjuder studiebesök innan placering samt hämtning av klient vid behov.

"Vårkullens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO