HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alpklyftan AB

Tfn: 031-50 81 00

Besöksadress: Varhomlsgatan 2E, Göteborg
Postadress: Villa Parkudden 10, 417 09 Göteborg
Föreståndare: Douglas Åkholm, 0735-190339
Platsantal: 14
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Alpklyftan arbetar med personer i social utsatthet sedan 1995. Alpklyftan HVB tar emot pojkar och flickor 14-20 år med psykosocial, relations- och skolproblematik.

Behandlingsinnehåll: HVB Villa Parkudden utgör hjärtat i vår verksamhet med plats för upp till sju ungdomar. Här bor såväl killar som tjejer mellan 14-20 år och alla har ett eget rum. Organisationen vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systemiskt tankesätt där involvering av familj och nätverk utgör centrala delar. I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd till fritidsverksamheter. Utöver detta erbjuds även individuella samtal av utredande, kartläggande, stödjande och terapeutisk karaktär.

HVB Hallegatans riktar sig till killar och tjejer 16 - 20 år med psykosocial problematik och som av olika anledningar behöver förberedas för ett eget boende. HVB Hallegatan är en förlängning av HVB Villa Parkudden genom den geografiska närheten (300 m) och gemensam enhetschef. Boendet har 4 platser i det kollektiva och 2 tillhörande träningslägenheter i samma byggnad. Ungdomarna i såväl HVB som träningslägenhet har personal på plats dygnet runt utifrån behandling, omsorg och tillsyn. Genom HVB Hallegatan finns det stora möjligheter för ungdomar att utvecklas genom att vi här kan erbjuda en tydligare gång mot ett självständigt boende.

En stor del av Alpklyftans arbete handlar om att initiera, samordna och följa upp insatser kring den unge så att denna får de insatser som ungdomen är i behov utav och har rätt till. Andra aktörer såsom socialtjänst, skola, BUP, psykiatri och habilitering är exempel på andra aktörer som ofta har en stor betydelse för insatsen kring den unge. Vår erfarenhet är att samordning av insatser är det som har stor betydelse för att göra skillnad kring den unge. Alpklyftan gör också utlåtanden/bedömningar för vad ungdomen har för behov som grundas på observationer och skattningar samt det miljöterapeutiska omsorgsarbetet. Dessa kan ligga till grund för exempelvis boende ansökan till SoL eller LSS, god man och aktivitetsersättning.

Geografi: Göteborg

Huvudman: Alpklyftan AB

Org nr: 556511-6372

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Studiebesök och akut.

Språk: Engelska, spanska, persiska.

Övriga upplysningar: Familjeterapeutisk kompetens. Regelbunden extern personalhandledning. Alpklyftan dokumenterar enligt BBIC.

"Alpklyftan AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO