HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kärrdal

Tfn: 072-218 93 97

Besöksadress: Kärrdalsvägen 42, Göteborg
Postadress: 41727 Göteborg
Föreståndare: Arez Auat, 076-148 27 90
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6 + 1
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Pojkar mellan 11 och 15 år.

Målgruppen är barn och unga som vistats i olämpliga miljöer där det kan ha förekommit risktagande beteende. Det kan även finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller Autismspektrum hos den unga, där insatserna ges enligt HSL.

De flickor och pojkar som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, traumaupplevelser, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Arbetet med målgruppen handlar om att behandla barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga.

Behandlingspersonal och verksamhetschef har som mål att alltid träffa klienterna för en placeringsbedömning och för att berätta om vår verksamhet för klienten och ett eventuellt kontaktnät. Syftet är att klienten ska känna sig delaktig i placeringen.

Gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter erbjuds såsom idrottsutövning, egen fysisk träning, kort- och brädspel i kombination med miljöterapeutiska insatser som restaurangbesök, bio mm.

Behandlingsenheten samarbetar med både kommunala skolor och friskolor i närområdet.
Utsluss och eftervård enligt överenskommelse med placerande socialtjänst.
Familjehems och öppenvård knutet till enheten för möjlig vidare planering.

Geografi: Kärrdal behandlingsenhet ligger i området Kärrdalen i Göteborg .

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

"Kärrdal" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO