HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Gläntan - Villa Fredriksborg

Tfn: 0513-12600
Fax: 0513-12601

Besöksadress: Storgatan 17B, Herrljunga
Postadress: Storgatan 17B, 524 30 Herrljunga
Föreståndare: Madelene Norlander, 0513-12600 val 2
Placeringsansv: Föreståndare, 0736-28 78 08
Platsantal: 6-9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vi utgår från en humanistisk grundsyn med kognitiva och systemteoretiska förklaringsmodeller. Vi arbetar miljöterapeutiskt och med ADL (färdighetsträning) utifrån ungdomens behov och förmåga. För att skapa motivation till att bryta ett destruktivt beteendemönster, arbetar vi målmedvetet med att förstärka och utveckla ungdomens egna positiva förmågor och intressen. Vi arbetar också med att stärka och stödja ungdomens familj/nätverk.
Vi erbjuder också möjligheten att under insatsens fortlöpande utveckla kontakter och förmågor som möjliggör att ungdomen, efter avslutad insats, kan ha en sysselsättning, eget boende och fungerade ekonomi.

Huvudman: Gläntan AB

Org nr: 556701-0540

"Gläntan - Villa Fredriksborg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO