Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Gläntan - Villa Fredriksborg

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6-9
Besöksadress: Storgatan 17B, Herrljunga
Kommun: Herrljunga
Org nr: 556701-0540
Webbplats: http://www.glantan.org

Behandlingsinnehåll

Vi utgår från en humanistisk grundsyn med kognitiva och systemteoretiska förklaringsmodeller. Vi arbetar miljöterapeutiskt och med ADL (färdighetsträning) utifrån ungdomens behov och förmåga. För att skapa motivation till att bryta ett destruktivt beteendemönster, arbetar vi målmedvetet med att förstärka och utveckla ungdomens egna positiva förmågor och intressen. Vi arbetar också med att stärka och stödja ungdomens familj/nätverk.
Vi erbjuder också möjligheten att under insatsens fortlöpande utveckla kontakter och förmågor som möjliggör att ungdomen, efter avslutad insats, kan ha en sysselsättning, eget boende och fungerade ekonomi.

Huvudman

Gläntan AB

Org nr

556701-0540

Gläntan - Villa Fredriksborg ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0513-12600
Fax: 0513-12601
E-postadress: madelene.norlander@glantan.or

Föreståndare:
Madelene Norlander, 0513-12600 val 2

Placeringsansvarig:
Föreståndare, 0736-28 78 08

Postadress:
Storgatan 17B 524 30 Herrljunga

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal

Inriktning
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO