HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ungdomshem Väst

Tfn: 0707268296

Besöksadress: Jörlandavägen 2A, Jörlanda
Postadress: Jörlandavägen 2A, 44465 Jörlanda
Föreståndare: Josefine Persson, 031-383 55 55 & 0707268296
Placeringsansv: Lisa Brodén, 070-726 82 96
Platsantal: 6+5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Litet familjärt HVB för unga i åldrarna 13-19 år. I vårt HVB vänder vi oss särskilt till ungdomar som inte fungerar i tidigare eller pågående placeringar eller hemmiljö på grund av psykiskt mående, utåtagerande problematik, självskadeproblematik, normbrytande beteenden, vagabonderande livsstil eller andra tillstånd som försvårar placeringen.

Vi tar emot akutplaceringar. Tillgång till psykolog med KBT och psykodynamisk behandling.

Vi har även träningslägenheter/Stödboende för individer med särskilt behov av stöd.

Ungdomshem i Väst består av ett team som har en genuin önskan att bidra till ett bättre liv för utsatta ungdomar. Genom att leverera en ärlig, högkvalitativ och flexibel produkt med individen i fokus vet vi att vi lyckas. Vi har socionomkompetens, kompetens inom psykologi, sexologi och psykiatri. Vårt förhållningssätt är genomgående lågaffektivt och stödet utformas utifrån individens behov och förutsättningar. I vårt team finns erfarenhet som socialsekreterare, metodhandledare, behandlingspedagog, behandlingssekreterare , behandlingsassistent, och mentalskötare. Metoderna som vi arbetar med är evidensbaserade och kvalitetssäkrade, och rekommenderas av Socialstyrelsen. Vår personal har utbildning i och erfarenhet av Case Management (vård- och stödsamordning), ESL (ett självständigt liv), ART samt MI (motiverande samtal) , Kriminalitet som livsstil, ÅP, HAP och REpulse. Psykolog finns för behandling KBT och psykodynamisk terapi. Personal handleds av psykolog med specialkompetens inom ptsd. Samtlig personal har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom olika områden.
Vi tar emot placeringar inom Sol och Lvu.
Ramavtal SKL

Behandlingsinnehåll: Vi har genomgående ett lågaffektivt bemötande och använder oss av MI i vårt dagliga arbete. Vi har också möjlighet att använda oss av KBT, ART, ESL, REpuls, HAP, Återfallsprevention samt Vård och Stödsamordning. Samtlig personal har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik, funktionsnedsättning, psykiatri och missbruk.
Tillgång till psykolog med KBT och psykodynamisk behandling.


Vi använder oss av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för struktur och framförhållning.

Geografi: Stenungsunds kommun. 20 min från Göteborg.

Huvudman: Ungdomshem Väst AB

Org nr: 556984-9580

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Studiebesök och lämplighetsbedömning

Språk: Dari, Arabiska, Marockansk arabiska, Franska, Engelska, Spanska, Ryska.

Övriga upplysningar: LVU, SOL
Utslussningslägenheter som nästa steg från placering i HVB. Träningslägenheter/Stödboende också för individer över 21 med psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. Insprängda lägenheter.

"Ungdomshem Väst" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO