HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ungdomshemmet Muggebo

Tfn: 0501-148 00
Fax: 0501-148 08

Besöksadress: Muggebovägen 56, MARIESTAD
Postadress: Muggebovägen 56, SE-542 33 MARIESTAD
Föreståndare: Jonny Strand, 0501-148 62
Placeringsansv: Joakim Rotmark, 0501-148 61
Platsantal: 6+2
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot tjejer och killar i åldrarna 12-18 år, antingen genom placeringar enligt SOL (frivillig placering) eller LVU (Lagen om vård av unga). Vi inriktar oss på ungdomar med relationsproblem, skolproblematik, psykosociala problem, Aspergers syndrom, högfungerande autism, och ADHD/ADD. Har även tillstånd för öppenvård och stödboende.

Geografi: Kinnekulletåget mellan Göteborg och Stockholm har hållplats i Mariestad bara 2 km från ungdomshemmet. Ca 4 mil till Skövde Flygplats.

Huvudman: Ungdomshemmet Muggebo AB

Org nr: 556781-2515

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till hemmet.

Språk: Engelska och tyska.

"Ungdomshemmet Muggebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO