Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alba-Camp

Tfn: 031-26 69 12
Fax: 031-26 69 14

Besöksadress: Mellbyvägen 31, PARTILLE
Postadress: Mellbyvägen 31, 433 30 PARTILLE
Föreståndare: Linda Lubian, 0707234056
Placeringsansv: Linda Lubian, 0707234056
Platsantal: 34 (18 i lägenhet och 16 i öppenvård)
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Behandlingsinnehåll: Alba-Camp är ett unikt HVB. De ungdomar som får stöd hos oss, bor i egen lägenhet. Alba-Camp jobbar uteslutande en-mot-en. Vilket borgar för att ungdomens individuella utvecklingsarbete blir mer effektivt och lugnt. Ungdomen behöver ej “dela” på vuxna och kan koncentrera sig på sina egna behov och sin egen process. Utan att behöva förhålla sig till andra ungdomars behov. “Smittorisken” finns ej.
Vaken personal dygnet runt.
Några nyckelbegrepp är individ, lugn, trygghet, “att bli sedd”, självständig.

ADL träning varje dag, för att skapa en självständighet i vardag och boende.
Det individuella utvecklingsarbetet sker enligt MI modell med lösningsfokuserad grundsyn.
Familjearbete, nätverksinriktat och systemiskt förhållningssätt.

Vår verksamhet består av:
Alba-Camp HVB
Alba-Camp mellanvård - MDK
Alba-Camp familjehem
A.R.T-utbildning
A.R.T-tränarutbildning
A.C.T - utbildning

Vi har tillstånd av IVO och är upphandlade av Göteborgs upphandlingsbolag.

Geografi: Våra verksamheter och vårt kontor ligger i Partille.

Huvudman: Jopiso AB

Org nr: 556607-4844

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Uppdrag från socialtjänsten. Studiebesök.

Språk: Alla. Nära samarbete med tolkcentraler.

Övriga upplysningar: Alba-Camp arbetar med kost och näring som viktigt komplement i behandlingen.
Alba-Camp har vaken nattpersonal.

"Alba-Camp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO