HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alba-Camp

Tfn: 031-26 69 12
Fax: 031-26 69 14

Besöksadress: Mellbyvägen 31, PARTILLE
Postadress: Mellbyvägen 31, 433 30 PARTILLE
Föreståndare: Patrik Norling, 070 824 54 54
Placeringsansv: Brian Nilsson, 0725 57 52 08
Platsantal: 15 +16
Lagrum: LVU, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Alba-Camp tar emot ungdomar mellan 16 och 23 år med psykosociala svårigheter. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vårt eget hyreshus i Partille.
På Alba-Camp kan vi erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen lägenhet och vi arbetar individanpassat utifrån varje ungdoms behov. För de
ungdomar som ännu ej fyllt 18 finns möjlighet att bo i egen studio i anslutning/närhet till personalutrymmen alternativt i någon av våra förstärkta HVB-lägenheter
där man delar lägenhet med annan ungdom och personal.

På Alba-Camp finns tillgång till vaken personal dygnet runt.

Behandlingsinnehåll: På Alba-Camp får ungdomarna naturligt träna sociala färdigheter som att ta hänsyn till andra hyresgäster, planera sin ekonomi och olika hushållssysslor.
Målet är att skapa en självständighet i vardag och boende. Vi använder oss av manualbaserade träffar där kraven/nivån anpassas efter ungdomens behov.
Kombinationen av eget boende och en hög vuxennärvaro ger ungdomarna förutsättningar till en god utveckling. Under tiden på Alba-Camp får ungdomen
ta ansvar för sin egen lägenhet och tillsammans med personal träna på de olika färdigheter, strategier och verktyg som krävs för att bli en självständig individ.
Vårt arbetssätt skapar möjligheter för ungdomarna att fokusera på sin egen utveckling utan att de behöver dela tid och utrymmen med andra ungdomar.
Verksamheten utgår från lösningsfokuserad korttidsterapi med syfte att medvetandegöra och stärka det som fungerar. Vi använder oss av MI som förhållningssätt
i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas.
På Alba-Camp har ungdomarna tillgång till vaken personal i huset dygnet runt.

Utöver placering i våra HVB-lägenhet och i vårt familjeboende kan vi erbjuda öppenvårdsuppdrag som kan anpassas utifrån individuella behov.
Öppenvården kan innehålla stöttning av ungdom i hemmiljö och/eller skola, strukturerade MI-samtal, individuellt samtalsstöd utifrån KBT och ERGT.
Öppenvård kan också erbjudas i form av eftervård där vi kan finnas kvar i en övergång till annat boende alternativt som inslussningsperiod innan placering.

Geografi: Våra verksamheter och vårt kontor ligger i Partille strax utanför Göteborg.

Huvudman: Jopiso AB

Org nr: 556607-4844

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Uppdrag från socialtjänsten. Studiebesök.

Språk: Alla. Nära samarbete med tolkcentraler.

Övriga upplysningar: Alba-Camp arbetar med kost och näring som viktigt komplement i behandlingen.
Alba-Camp har vaken nattpersonal.

"Alba-Camp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO