HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kulabodan Behandlingshem

Postadress: SE-541 91 SKÖVDE

Geografiskt läge: Ca 1 mil norr om Skövde.

Övriga upplysningar: Till Kulabodan hör utslussningslägenhet med en plats. Personalhandledning finns. Hög personaltäthet. Specialist i barn/ungdomspsykiatri är knuten till verksamheten 2 ggr/månad.

Lagrum: LPT, LVU

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor