Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Supporta Omsorg AB

Tfn: 070-750 01 53

Besöksadress: Uddevalla
Postadress: Gustaf Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp:

HVB

Vi erbjuder HVB i Trollhättan. Vi har god erfarenhet av arbete med ungdomar som har missbruksproblematik, beteendeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Vi utgår från evidensbaserade metoder som har sin grund i ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt.
Målgrupp: Flickor och pojkar 16–21 år med missbruksproblematik.
Föreståndare: Charlotta Norrman. Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22

Utslussningsboende

Avser främst ungdomar som tidigare har varit placerade inom SiS, HVB eller i familjehem. Att ha hög personaltäthet inledningsvis är nödvändigt för att ungdomen ska få bästa möjliga förutsättningar för att etablera sig i samhället. Vi arbetar på att skapa ett mer effektivt stöd kring ungdomen och vi fokuserar på skyddsfaktorer så som skola, fritid och umgänge. Personalen ska ha ett tätt samarbete med tidigare institution/HVB/familjehem inledningsvis för att de ska få kännedom om vad som har fungerat bra, risk- och skyddsfaktorer och vilka strategier den unge har upprättat. Alla ungdomar i utslussningsboendet har egen lägenhet. Målgrupp: Flickor och pojkar från 16 år.
Enhetschef: Geir Nyckel, 073-748 10 22

Stödboende

Vi erbjuder fullutrustade träningslägenheter i centrala Uddevalla. Ungdomscoacherna på stödboendet arbetar målinriktat och enskilt tillsammans med varje ungdom utifrån individuella genomförandeplaner som är upprättade i samråd med socialtjänsten och ungdomarna själva. Personal finns i beredskap dygnet runt och nås via jourtelefon. Målgrupp: Flickor och pojkar 16–20 år med social problematik eller svåra hemförhållanden.
Föreståndare: Lise-Lotte Uddman, 072-250 31 01

Familjehem

Vi arbetar med familjehemsplaceringar på uppdrag av, och i nära samarbete med, kommunernas socialtjänst. Vi kan erbjuda familjehem i Västra Götaland. För att kunna upprätthålla en hög och jämn kvalitet i verksamheten arbetar vi med ett begränsat antal placeringar åt gången.
Familjehemskonsulent: Charlotta Norrman. Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22

Akutplacering

Vi tar emot placeringar av akut karaktär där möjlighet till personal på plats dygnet runt finns. Vi har kan hämta den unge där den befinner sig för att avlasta socialtjänsten.
Kontakt: Adnan Hajiric, 070-750 01 53

Öppenvård

Unga vuxna som är i behov av stödjande insatser, men som kan vara kvar i eget boende alternativt kvar hos sin familj, har möjlighet till kontaktmannaskap från Supporta Omsorg.
Kontakt: Adnan Hajiric, 070-750 01 53

Org nr: 556970-0916

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Vi brukar rekommendera ett studiebesök innan socialsekreteraren, ungdomen och vi på Supporta Omsorg beslutar något för att vi ska vara överens om att det här är en lämplig insats för ungdomen. Dock är detta inte alltid genomförbart eftersom att socialtjänsten ofta behöver omplacera akut. I dessa fall diskuteras ungdomens behov i vår ledningsgrupp och därefter kommer vi med förslag på lämplig insatsform inom Supporta Omsorg om vi bedömer att vi kan stödja den unge.

"Supporta Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO