HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

ATTENDO ARKEN HVB / Långared Ungdom

Tfn: 0706-02 22 258
Fax: 010-150 93 47

Besöksadress: Stora Långared Säteri, Vårgårda
Postadress: Stora Långared Säteri, 447 94 Vårgårda
Föreståndare: Jeanette Hagaeus, 0706-02 22 08
Placeringsansv: Jeanette Hagaeus, 0706-02 22 58
Platsantal: 8 (steg 1) + 4 (steg 2)
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar i åldern 16-21 år.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten erbjuder kvalificerad behandling inom en miljöterapeutisk ram utifrån psykodynamisk teori. Stor vikt läggs vid kontaktmannaskapet som metod – en trygg och professionell vuxen, vilket innebär att skapa en bärande behandlingsrelation till ungdomen. Ungdomen får stöd till en förutsägbar vardag med tydlig struktur, adekvata gränser samt omsorg och emotionellt stöd i en hemlik miljö.

Vi har egen skola i kommunal regi med nya lokaler på verksamheten.

Arken HVB är en evidensbaserad verksamhet genom att arbetsprocessen syftar till att i varje enskilt uppdrag, säkerställa den lämpligaste behandlingen genom att integrera de bästa relevanta vetenskapliga fynden med klinisk erfarenhet och ställa detta i relation till en ungdoms egenskaper, bakgrund och referenser.
I praktiken erbjuder vi strukturerad behandling som innebär att bästa tänkbara behandlingsbeslut fattas, och att ett kontinuerligt lärande upprätthålls hos vår behandlingspersonal.

Arken HVB är Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2006 och arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling av verksamheten.

Arken HVB arbetar miljöterapeutiskt och med kontaktmannaskap som metod. Det innebär att varje ungdom har en kontaktperson som ansvarar för samordningen av ungdomens behandlingsvistelse. Kontaktpersonens uppgift är primärt att etablera en behandlingsallians med ungdomen som möjliggör ungdomens förändringsarbete.
Verksamheten har en gång i behandlingsprocessen som innebär att vi alltid går från struktur, kontrakt och rutiner, som medel att skapa trygghet och förutsättning för utveckling genom tillit till personal och institution.

Vi arbetar utifrån individuella vårdplaneringar och har olika ”steg” i boendet utifrån förmåga och uppdrag. Stegen ska leda till successiv träning mot ett självständigt liv.
Steg 1 innebär boende i stora huset på gården med personal dygnet runt.
Steg 2 är boende i lägenheter på gården.
Eftervård där det eventuellt behövs.

Verksamhetsschemat bygger på att ungdomarna dagtid har sysselsättning på gården ihop med vår praktiska handledare, praktik på någon av Arken HVBs praktikplatser, eller skola. Kontaktpersonerna samarbetar och handleder praktikhandledare och skolpersonal.
Regelbundna kontaktmannasamtal är schemalagda där behandlaren/institutionen väljer metod utifrån ungdomens problematik.
Varje ungdom har regelbundna strukturerade samtal med alkohol- drogterapeut.

Verksamheten har gruppverksamheter som innehåller:
- Samtalsgrupp, ledd av alkohol- drogterapeut med tema missbruk och droger.
- Behandlingsgrupp, ledd av steg 1 (PDT)-utbildad socialpsykolog med syftet att stärka förmågan till mentalisering.
Gruppaktiviteterna utvärderas och planeras regelbundet utifrån ungdomarnas behandlings behov.

På regelbundna husmöten planeras gemensamma helgaktiviteter.

Personalgruppen består av följande kompetenser:
Föreståndare, Verksamhetschef, Socionom (steg 1-utbildad KBT) Socionomer, Socialpedagoger, Behandlingspedagoger, Kokerska, Hästhandledare, Gymnasielärare

Vi har nära samarbete med ungdomspsykiater på BUP samt flera erfarna specialinriktade psykologer och psykoterapeuter.

Vi har utredande psykolog knuten till verksamheten.

Geografi: 19 km från Alingsås, 27 km från Borås, 65 km från Göteborg.

Huvudman: ARKEN HVB / Långared Ungdom

Org nr: 556268-2772

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, Franska, Arabiska

Övriga upplysningar: Kvalitetscertifierade enligt ISO sedan 2006.
Extern metodhandledning. Normalt är det ca 12-14 ungdomar totalt i alla stegen.
Vi har maximalt 12 platser på Stora Långared - 8 platser i stora huset och 4 platser i mindre lägenheter inom verksamhetens område.

"ATTENDO ARKEN HVB / Långared Ungdom" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
CRA
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO