HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

HVB Hunneberg

Besöksadress: VARGÖN
Postadress: Berggårdsvägen 9a, 468 31 VARGÖN
Föreståndare: Nasir Gutale
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamkommande barn i åldrarna från 15 år till och med 19 år som har fått permanent uppehållstillstånd.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att erbjuda ungdomarna ett individuellt anpassat
stöd som ger trygghet, att ungdomarna ska lära sig det svenska samhällssystemet och bli självständiga individer.

Huvudman: AB Learning & Consulting by OC

Org nr: 556898-0287

"HVB Hunneberg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Oanvänt
Ensamkommande