HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vision i Väst

Mobil: 073-771 13 74
Tfn: 0737711374
Fax: 031249678

Besöksadress: Melongatan 195, Västra frölunda
Postadress: Melongatan 195, 426 56 Västra Frölunda
Föreståndare: Faranack Ahmadi, 0737711374
Placeringsansv: Faranack Ahmadi, 0737711374
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 13-18 år med relationsproblem i förhållande till föräldrar, skola och övrig vuxenvärld. Samt ungdomar med beteendeproblematik som befinner sig i riskzonen till kriminalitet och missbruk.

Behandlingsinnehåll: Stöd och behandling i Psykosocial problematik:
Att hjälpa ungdomen att skapa en välfungerande vardag med fungerande skola/sysselsättning. Ungdomarna får kontinuerligt struktur, stöd och coachning för att kunna genomföra skolgång och sysselsättning samt skapa och upprätthålla goda relationer.

Miljöterapeutisk behandling:
Ungdomens beteende ses som ett resultat av hans tidigare erfarenhet av mellanmänskliga relationer som tar sig uttryck genom negativa överföringar som uppstår i relation mellan personalen och ungdomarna. Behandlingen för beteendeproblematiken utförs inom ramen för det relationsskapande, miljöterapeutiska behandlingsarbetet genom struktur, bemötande, gränser och gränssättning med syfte att strukturera och stärka ungdomarnas jaggränser och jaguppfattning.

Verksamheten erbjuder psykoterapi/samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut. Vi har även psykolog och psykoterapeut som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar vid behov. Verksamheten har även tillgång till psykiatrisk konsultation.

Geografi: Göteborg/Västra Frölunda

Huvudman: Vision i Väst AB

Org nr: 556922-1285

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Handläggare kontaktar hemmet.

Språk: Engelska, Persiska, Arabiska, Kurdiska

Övriga upplysningar: Tillståndsbevis utfärdat av IVO
Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom handledning, föreläsningar inom ungdomspsykologi och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jagsvaghet.

"Vision i Väst" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO