Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Risingsbogården (namnbyte av Norrbärke Sjukhem)

Tfn: 0240-703 30
Fax: 0240 - 66 30 31

Besöksadress: Herrgårdsvägen 4, Smedjebacken
Postadress: Herrgårdsvägen 4, 777 21 SMEDJEBACKEN
Föreståndare: Pernilla Lausch, 072-707 71 40
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.2


Målgrupp: Vuxna från 30 år med stora omvårdnadsbehov
och särskild omsorg på grund av psykiska och
sociala funktionsnedsättningar, demens eller
annan somatisk vård. Vi erbjuder även vård i
livets slutskede.

Behandlingsinnehåll: Vår vård och behandling utgår från en
humanistisk värdegrund som syftar till att
bevara och beakta människors värdighet.
Vi utgår ifrån kognitionsteorier och lägger stor
vikt vid delaktighet. Vården är målinriktad och
syftar till självständighet och självbestämmande.
Den boende ska klara ett så
självständigt liv som möjligt utifrån sin
förmåga, önskemål och behov.
Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor,
kokerskor, aktivitetsansvarige och psykiatriker
arbetar i team.

Risingsbogården kännetecknas av en
familjär anda med stabila relationer och ett
stort engagemang. Maten lagas från grunden i
vårt eget kök. Vi erbjuder:
» ADL
» Musikterapi
» Gymnastik
» Polynesisk Akupressur massage
» NADA
» Taktil massage
» Sinnenas trädgård
Varje boende har sin egen kontaktperson som
särskilt ansvarar för den boendes hälsa,
förmåga, behov och önskemål.

Geografi: Boendet ligger 1 mil söder om Ludvika,
20 mil nordväst om Stockholm.

Huvudman: Norrbärke Sjukhem

Org nr: 556564-9778

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-
/studiebesök eller direktplacering. Vid behov
kan vi ev ombesörja transport till och från vår enhet.

Språk: Engelska

"Risingsbogården (namnbyte av Norrbärke Sjukhem)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO