Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Risingsbogården (namnbyte av Norrbärke Sjukhem)

Tfn: 0240-703 30
Fax: 0240 - 66 30 31

Besöksadress: Herrgårdsvägen 4, Smedjebacken
Postadress: Herrgårdsvägen 4, 777 21 SMEDJEBACKEN
Föreståndare: Anna Michols, 072-707 69 50
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.2


Målgrupp: Vuxna från 30 år med stora omvårdnadsbehov och särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar, demens eller annan somatisk vård. Vi erbjuder även vård i livets slutskede.

Vi har ramavtal med Gävle kommun; Borlänge kommun; Säters kommun; Nynäshamns kommun; Haninge kommun; Österåkers kommun; Huddinge kommun; Täby kommun; Lidingö stad; Solna stad; Järfälla kommun; Danderyds kommun; Sollentuna kommun; Vaxholms kommun; Stockholms Stad (65 år och äldre)

Behandlingsinnehåll: Vi ser människor som enskilda individer med särpräglade behov och önskemål.

Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov. Vi ser att det är viktigt med kontinuitet och arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, psykiater/läkare och enhetschef. Via detta team erbjuds träffar tillsammans med den enskilde eller individuellt efter önskemål. Ett nära samarbete med anhöriga och en fortlöpande god dialog är av största vikt.

Vår personal har gått utbildning i demenssjukdom, lågaffektivt bemötande och psykiatri.

Varje dag finns en schemalagd aktivitet där alla bjuds in att delta. Det kan vara aktiviteter så som bingo, tipspromenad eller att lösa melodikrysset. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter den boendes förmåga, behov och önskemål. Här planeras även en del andra evenemang in som t.ex. underhållning och utflykter.

Vi erbjuder: » ADL » Musikterapi » Gymnastik » Polynesisk Akupressur massage » NADA » Taktil massage » Sinnenas trädgård

Risingsbogården ligger väldigt naturskönt och utevistelse blir en del av vardagen.

Geografi: Boendet ligger 1 mil söder om Ludvika,
20 mil nordväst om Stockholm.

Huvudman: Norrbärke Sjukhem

Org nr: 556564-9778

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-
/studiebesök eller direktplacering. Vid behov
kan vi ev ombesörja transport till och från vår enhet.

Språk: Engelska

"Risingsbogården (namnbyte av Norrbärke Sjukhem)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO