HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Håsta Halvvägshus

Tfn: 0650 - 54 84 50
Fax: 0650 - 54 84 53

Besöksadress: Hudiksvall
Postadress: Hudiksvall
Föreståndare: Katarina Hansson, 0650 - 320 40
Placeringsansv: Magnus Westling, 076-1024675
Platsantal: 15
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Håsta halvvägshus är ett behandlingshem som erbjuder professionell fördjupad behandling av alkohol- och drogmissbruk med hjälp av 12-stegsbehandling.

Håsta halvvägshus tar emot män från 18år och uppåt.

Behandlingsinnehåll: Håsta halvvägshus - behandlingshem och HVB för vuxna män i fördjupad behandling

Håsta halvvägshus erbjuder fördjupad behandling. I ett boende ”halvvägs ut” från behandlingen planerar vi vidare för ditt fortsatt liv och ger dig verktyg att hantera det.

Här får du lära dig rutiner och tränar goda vanor och nya beteenden, allt i enlighet med vårdplanen. Hos oss erbjuds klienten personliga möten utifrån var denna befinner sig och behöver. Vi bygger upp en relation och ser denna som ett tryggt och vägledande verktyg – vi finns alltid nära till hands.

Håsta halvvägshus är beläget i Hudiksvall.

Ett av målen med denna behandling är att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen. Det är viktigt att tillfriskna fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt.

Här lär du dig vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Behandlingen sker i form av föreläsningar, lektioner, personliga arbetsuppgifter utformade efter individuella behov och enskilda samtal.

I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen.

Träning av ärlighet, tillämpning och utveckling av värderingssystem samt att hitta en harmonisk livsstil.

Du får större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster (genom våra teman till exempel kriminalitet, skam, sorg, relationer och VuxnaBarn).

I senare delen av behandlingen arbetar vi aktivt med att se till att alla delar i livspusslet ska komma på plats, såsom till exempel bostad, sysselsättning, ekonomi, nätverk med mera.

Geografi: Håsta halvvägshus är beläget i en lugn miljö i Hudiksvalls utkant.

Huvudman: Håsta halvvägshus AB

Org nr: 556709-3488

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Till Håsta halvvägshus kan man söka efter genomförd primärbehandling på Lindalens behandlingshem.

"Håsta Halvvägshus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
Kriminalitetsprogram
Miljöterapi
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO