Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

K Rehab Odengatan

Tfn: 070-344 59 02
Fax: 026-720 55

Besöksadress: Odengatan 26, Sandviken
Postadress: Odengatan 26, 811 34 Sandviken
Föreståndare: Emmy Persson, 072-539 55 50
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvinnor och män, mellan18-40 år, med särskilda behov av individanpassad vård och behandling för samsjuklighet, dvs missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa.
Placering kan ske med stöd av SoL, LVU, 27§ LVM.

Vi har ramavtal med Borås stad; Bollebygds kommun; Herrljunga kommun; Marks kommun; Svenljunga kommun; Tranemo kommun; Ulricehamns kommun; Vårgårda kommun; Österåkers kommun. LOV-avtal med Gävle kommun.
Se även K Rehab Väst (K Rehab Gruppen).

Behandlingsinnehåll: Allmänt
Ett boende för vuxna 18-40 år som är motiverade till en livsstilsförändring men som behöver stöd för att klara ett fungerande liv i eget boende.

Metod
Odengatan är ett kollektivt boende vilket innebär att du bor i eget rum i ett stort och trivsamt hus tillsammans med andra. Under den tid du bor hos oss vill vi att du ser på det som ditt hem där vi äter mat, sköter om tomten och städar tillsammans. Vi ser vardagliga rutiner och aktiviteter som en del av behandlingen och förändringsarbetet.

Du får träna och förbereda dig för ett så självständigt liv som möjligt. Vi har vår grund i KBT och arbetar med motiverande samtal och missbruksbehandling i grupp.

Struktur
Vi erbjuder ett HVB där du har möjlighet att utvecklas med insatser som kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter.

Hos oss är det möjligt att inleda en substitutionsbehandling genom inskrivning på Motivationen - www.humana.se/motivationen, förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning. Fortsatt behandling sker därefter på K Rehab Odengatan. För personer som redan ingår i substitutionsprogram erbjuder vi fortsatt medicinering.

Vi erbjuder:
»Missbruksbehandling i grupp.
»Motiverande samtal.
»Social färdighetsträning – hur du hanterar med- och motgångar samt skapar och bevarar sunda relationer.
»ADL, träna för att klara ett eget boende.
»Personal dygnet runt med sovande jour.
»Medicinhantering och uppföljning av sjuksköterska.
»Möjlighet till samtalsterapi med KBT-terapeut.
»Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov.
»Möjlighet till fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning.

Beskrivning

Vi vill att du ska ha en önskan om en livsstilsförändring, att leva utan droger och att lära dig nya färdigheter. Vi vill också att du önskar ha en dygnsrytm där du sover på natten och är vaken på dagen. Vi vill att du är delaktig i de insatser som erbjuds och att du vill vara med i att sköta om vårt boende för din och allas trivsel.

Det du kan förvänta dig av oss på Odengatan är bland annat att du får ett respektfullt bemötande och att det finns en nyfikenhet på dina styrkor och dina svårigheter. Vi gör också en planering utifrån vårt grundschema tillsammans med dig utifrån dina specifika behov och önskemål.
Vi kommer också att stötta och motivera dig de dagar det känns motigt samt uppmärksamma de framsteg du gör.

Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, kurdiska och turkiska.

Geografi: Odengatan ligger i centrala Sandviken.

Huvudman: K Rehab

Org nr: 556766-2720

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till placeringsansvarig eller föreståndare.

Språk: Engelska

"K Rehab Odengatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män