HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Storviksgården

Postadress: Box 31, SE-812 21 STORVIK

Målgrupp: Kvinnor från 18 år och och uppåt
Alkoholmissbruk
Narkotika missbruk
Läkemedelsmissbruk
Spelmissbruk
Blandmissbruk
Relationstörningar
Kriminalitet
Blivit utsatta för fysisk och psykisk misshandel
Destruktiva beteenden och mönster, rädsla ...

Geografiskt läge: 4 mil från Gävle, 4 mil från Falun

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt KvaL §56 vårdvistelse samt Kontraktsvård, Frivården. SoL placeringar.LVU & LVM. Personalhandledning finns minst var 3:e vecka.

Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida