Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Storviksgården

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Kvinnor från 18 år och och uppåt
Alkoholmissbruk
Narkotika missbruk
Läkemedelsmissbruk
Spelmissbruk
Blandmissbruk
Relationstörningar
Kriminalitet
Blivit utsatta för fysisk och psykisk misshandel
Destruktiva beteenden och mönster, rädsla ...

Geografiskt läge

4 mil från Gävle, 4 mil från Falun

Övriga upplysningar

Kan vårda enligt KvaL §56 vårdvistelse samt Kontraktsvård, Frivården. SoL placeringar.LVU & LVM. Personalhandledning finns minst var 3:e vecka.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 31
SE-812 21 STORVIK

Sökkategorier

Lagrum
LVM, LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Endast kvinnor, Gravida

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Bipolär sjukdom, Fobier, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende, OCD, Tvångssyndrom, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, Spelmissbruk, Ångestsyndrom